Να μην αγοράζουν ή να κάνουν χρήση του προϊόντος "Estrogenolit RX Starter Pack 728μg" το οποίο παρουσιάζεται ως ενισχυτικό της γυναικείας σεξουαλικής δραστηριότητας καλεί τους καταναλωτές ο ΕΟΦ.

Όπως επισημαίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, πρόκειται για ένα φαρμακευτικό προϊόν που χορηγείται με ιατρική συνταγή. Από τον επίσημο εργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε, ωστόσο, προέκυψε ότι το προϊόν περιέχει τη φαρμακευτική ουσία μεστανολόνη, χωρίς να αναγράφεται στη συσκευασία του. Η μεστανολόνη έχει ανδρογόνο και αναβολική δράση και εμπίπτει στις διατάξεις της υπ’ αρ. 34912 (ΦΕΚ 3170 Β΄/30-12-2011) περί απαγορευμένων ουσιών. Ως προς τη διακίνηση του προϊόντος, δεν αποκλείεται η διάθεσή του και στη χώρα μας μέσω διαδικτύου.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το συγκεκριμένο μη εγκεκριμένο προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ