Γεγονός αποτελεί πλέον η πρώτη διαδερμική εμφύτευση μιτροειδούς βαλβίδας σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ασθενή με ανεπάρκεια μιτροειδούς και  πολλαπλές συννοσηρότητες από ομάδα επιστημόνων στο ΓΝΑ Ιπποκράτειο, ανοίγοντας τον δρόμο για την περίθαλψη μίας μεγάλης ομάδας πασχόντων που μέχρι σήμερα ήταν αναγκασμένοι είτε να προσφεύγουν στο εξωτερικό είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, η επέμβαση έγινε στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Διευθυντής της οποίας είναι ο Καθηγητής κ. Δημήτρης Τούσουλης, σε συνεργασία με την Α Καρδιοχειρουργική Κλινική του ΙΓΝΑ που διευθύνει ο Συντονιστής Διευθυντής κ. Κώστας Τριανταφύλλου.

Η καινοτομία, δε, ήταν διττή, καθώς αφενός ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη διαδερμική εμφύτευση μιτροειδούς βαλβίδας από τους θεράποντες ιατρούς και αφετέρου επετεύχθη ένας άψογος συντονισμός της Ομάδας Καρδιάς σε ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνολογικό και διοικητικό επίπεδο.

Μέχρι τώρα η αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας γινόταν με μηχανική ή βιοπροσθετική βαλβίδα μόνο χειρουργικά με επέμβαση ανοικτής καρδιάς. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις έχει προταθεί η διαδερμική εμφύτευση της βιοπροσθετικής βαλβίδας. Απαιτείται βέβαια ο συντονισμός της ‘Ομάδας Καρδιάς’, που αποτελείται από Καρδιολόγους και Καρδιοχειρουργούς.

Μετά την πρώτη αυτή επέμβαση “ δίνεται μια ακόμα δυνατότητα στο Δημόσιο Τομέα για να αντιμετωπισθούν επιτυχώς ασθενείς με ανεπάρκεια μιτροειδούς που πληρούν ορισμένα κριτήρια” αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου.  

Υπεύθυνοι για το επεμβατικό σκέλος της επέμβασης, πρέπει να αναφερθεί, ήταν ο κ. Κώστας Τούτουζας και ο κ. Γιώργος Λάτσιος, για το χειρουργικό σκέλος ήταν ο κ. Βασίλης Λόζος, ενώ για το απεικονιστικό σκέλος υπεύθυνη ήταν η κ. Κωνσταντίνα Αγγέλη μαζί με την κ. Μαρία Δρακοπούλου. Αναισθησιολόγος, τέλος, ήταν ο κ. Ιωάννης Τόλιος και υπεύθυνος νοσηλευτής ήταν ο κ. Νίκος Κουφάκης.

Στο Ιπποκράτειο, αξίζει να υπενθυμισθεί, υπάρχει μακρά παράδοση στην καινοτομία τόσο στη διάγνωση όσο και στην αντιμετώπιση των νόσων της μιτροειδούς βαλβίδας. Η πρώτη χειρουργική αντικατάσταση στην Ελλάδα έγινε το 1962, η πρώτη σημαντική δημοσίευση για τη λειτουργία της μιτροειδούς το 1978και η πρώτη διαδερμική ανάδρομη βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς το 1990.