Σε μία εβδομάδα ολοκληρώνεται για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις της Ευρώπης, με βάσει τον κώδικά δεοντολογίας της EFPIA, η δημοσιοποίηση της οικονομικής συνεργασίας τους  σχέσης τους με τους επαγγελματίες υγείας. Η σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της EFPIΑ μας υπενθυμίζει την περσινή «ατυχή» στιγμή για την έναρξη της συγκεκριμένη διαδικασίας και στην Ελλάδα, όπου στο «παρά ένα» της λήξης περιόδου δημοσιοποίησης, αυτή ακυρώθηκε με παρέμβαση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Έτσι ενώ για πολλές ευρωπαϊκές χώρες η δημοσιοποίηση των ονομάτων των επιστημόνων υγείας οι οποίοι είτε αμείβονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην έρευνα είτε καλύπτονται οικονομικά για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, έχει ήδη ξεκινήσει, για την Ελλάδα αυτό δεν αναμένεται να γίνει. 

Είναι γνωστό ότι Υπουργείο Υγείας, ΕΟΦ και φαρμακοβιομηχανία έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της πλήρους εφαρμογής του Κώδικα Δημοσιοποίησης. Από την άλλη οι γιατροί κάνουν λόγο για περιφρούρηση της αξιοπρέπειας, του κύρους και της αξίας των γιατρών, έχοντας το πλευρό τους την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που απεφάνθη δύο φορές υπέρ τους. 
Έτσι, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα δημοσιοποιήσουν  και φέτος συνολικά τις δαπάνες για αποστολή επιστημόνων υγείας σε συνέδρια όπως επίσης και τις δαπάνες προς τις επιστημονικές εταιρείες ενώ δεν θα υπάρχει η δαπάνη κατ’ όνομα συμμετέχοντα.  
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, βέβαια, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης των παροχών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τους επαγγελματίες υγείας και τις επιστημονικές εταιρείες έχει ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές με στοχο, ως επί το πλείστον, την πλήρη εφαρμογή του. Σε κάποια κράτη χώρες υπήρξε νομοθετική ρύθμιση, σε άλλες ζητείται η έγκριση του επαγγελματία υγείας, ενώ σε κάποιες τα στοιχεία συνέλεξαν προς δημοσιοποίηση οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Για την EFPIA, η δημοσιοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριων και διαμόρφωσης του μέλλοντος της έρευνας, αποτελώντας δείγμα της επένδυσης της φαρμακοβιομηχανίας στην ευρωπαϊκή περίθαλψη.
"Η ανακάλυψη, ανάπτυξη και προσφορά νέων φαρμάκων στους ασθενείς αποτελεί πρόκληση. Συχνά απαιτεί τη συνεργασία και το διάλογο με ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και φορείς υγείας. Η διαφάνεια αυτών των σχέσεων είναι κρίσιμη για την οικοδόμηση της κατανόησης και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο η EFPIA και τα μέλη της έχουν δεσμευτεί να δημοσιοποιούν ετησίως τις μεταβιβάσεις ποσών σε επαγγελματίες υγείας και φορείς", δηλώνει η γενική διευθύντρια της EFPIA, Nathalie Moll.

Όπως εξηγεί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations -EFPIA), στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης θα αναρτηθούν οι μεταφορές ποσών του 2016 για μια σειρά δραστηριοτήτων όπως χορηγίες έρευνας και εκπαίδευσης σε φορείς υγείας, αλλά και προς επαγγελματίες υγείας για ομιλίες ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές συναντήσεις, συμβουλευτική και συμμετοχή σε συμβουλευτικές επιτροπές. 
Σημειώνεται ότι γίνεται τους τελευταίους μήνες μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό ο νόμος ώστε να ξεπεραστεί το πρόσκομμα το οποίο νόμιμα θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και πάλι φαίνεται πως υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην αλλαγή αυτή.