Το επόμενο διάστημα στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης αναμένεται να ξεκινήσει ο διάλογος σχετικά με την τιμολόγηση των φαρμάκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο  αναπληρωτής καθηγητής Πάνος Καναβός και η ερευνήτρια Anna – Maria Fontrier από το LSE, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κυριάκο Σουλιώτη, έχουν παραδώσει ήδη στο Υπουργείο μελέτη σχετικά με τον προσδιορισμό των τιμών με βάση τις χώρες αναφοράς από το εξωτερικό (External Price Referencing-EPR). 

Στο πλαίσιο της μελέτης παρουσιάζονται 4 εναλλακτικές επιλογές. Η λογική των 4 αυτών σεναρίων βασίζεται στην αρχή ότι το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι σταθερό, αξιόπιστο, προβλέψιμο και απλό. Επίσης βασικές παράμετροι που αναλύονται στα 4 σενάρια είναι: η φιλοσοφία του νέου συστήματος που θα πρέπει να είναι να ταιριάζει στην πολιτική φαρμάκου, ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των χωρών που θα συμμετέχουν στο «καλάθι» των τιμών απ’ όπου θα προκύπτουν οι τιμές για την Ελλάδα, οι τιμές που θα επιλέγονται, η συχνότητα των ανατιμολόγησεων, η οικονομική κατάσταση της χώρας, η σχέση τιμολόγησης – αποζημίωσης, ο τύπος των φαρμάκων και η διαδικασία διαπραγμάτευσης για ειδικές κατηγορίες. 

Σενάριο 1 
Με βάση την πρώτη προτεινόμενη επιλογή, το «καλάθι» των χωρών θα περιέχει 9 χώρες, ίσες οι μεγαλύτερες σε μέγεθος με την Ελλάδα. Συγκεκριμένα προτείνονται οι: Βέλγιο, Φινλανδία, Τσεχία, Πορτογαλία, Αυστρία, Πολωνία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Οι πέντε πρώτες έχουν το ίδιο μέγεθος με την Ελλάδα, με εξαίρεση την Φινλανδία ενώ εκεί οι τιμές κυμαίνονται στα περίπου ίδια επίπεδα ή σε υψηλότερα επίπεδα με τη χώρα μας. Οι υπόλοιπες 4 χώρες είναι μεγαλύτερες από την Ελλάδα, αλλά έχουν ιδιαίτερα αυστηρές πολιτικές φαρμάκου ή η πολιτική τους σχετίζεται με την αποζημίωση. 
Η πρόταση για το εν λόγω  «καλάθι» χωρών,  βασίζεται στο γεγονός ότι οι χώρες αυτές έχουν σταθερότητα στην τιμολόγηση και αποζημίωση, υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης των τιμών που λαμβάνονται, ενώ  σε αρκετές από αυτές το ΑΕΠ είναι κοντά στο Ελληνικό. Φυσικά μετά την επιλογή αυτών των χωρών η τιμή θα προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί όπως το σημερινό, περιλαμβάνοντας λιγότερες χώρες, μία ετήσια ανατιμολόγηση και όχι δύο και με τη χαμηλότερη τιμή όχι των 28 της ΕΕ αλλά μόνο των 9 που αναφέραμε.    

Σενάριο 2 
Η δεύτερη επιλογή αποτελεί μια βελτιωμένη πρόταση της προηγούμενης. Οι χώρες που συστήνουν το καλάθι είναι οι ίδιες όμως η τιμή δεν προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων αλλά του συνόλου των 9, ενώ η ετήσια ανατιμολόγηση θα γίνεται μόνο για να παρακολουθείται η εξέλιξη των τιμών των φαρμάκων. Αν κατά τη διαδικασία της ανατιμολόγησης προκύπτει μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% «στις τιμές του «καλαθιού» οποιαδήποτε στιγμή σε περίοδο πέντε ετών από την εφαρμογή της επιλογής αυτής, τότε ενεργοποιείται μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης στις τιμές αποζημίωσης με εξαίρεση τα φάρμακα που καλύπτονται από συμφωνίες επιμερισμού κινδύνου. Επίσης προτείνεται και η παραμετροποίηση στον υπολογισμό των τιμών της σχέσης του ελληνικού ΑΕΠ με τις χώρες του καλαθιού. Αυτό το κριτήριο εισάγεται ώστε η Ελλάδα να εξασφαλίζει ότι θα αγοράζει νέες θεραπείες με βάση τις οικονομικές αντοχές της. 

Σενάριο 3
Στην τρίτη επιλογή οι χώρες που προτείνεται να συμμετέχουν είναι 6, μεγέθους ίδιου ή μεγαλύτερου της Ελλάδας. Συγκεκριμένα προτείνονται οι: Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Αυστρία, Ισπανία και Ιταλία, οι οποίες επιλέχθηκαν με βάση τη λογική των προηγούμενων δύο σεναρίων αλλά είναι χώρες της Ευρωζώνης μόνο και έτσι δεν υπάρχουν κίνδυνοι από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η Ισπανία είναι μία χώρα η οποία ακολουθεί αυτό το σύστημα. Πέρα από τη διασφάλιση από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις το εν λόγω σύστημα βασίζεται και στην συμπερίληψη του παράγοντα ΑΕΠ στη διαμόρφωση των τιμών, ώστε αυτές να χαμηλώνουν σε επίπεδα που αντέχει η χώρα, καθώς στο καλάθι συμμετέχουν χώρες με σημαντικά υψηλότερο ΑΕΠ. Επίσης η ανατιμολόγηση θα γίνεται ετησίως σε μη επίσημη βάση όπως προτείνεται και στο δεύτερο σενάριο. 

Σενάριο 4 
Και στην τέταρτη επιλογή περιλαμβάνονται στο «καλάθι» των χωρών αναφοράς οι 6 χώρες του τρίτου σεναρίου. Η μόνο διαφορά σε αυτή την επιλογή έχει να κάνει με τον έλεγχο των τιμών στο πλαίσιο της ανατιμολόγησης. Συγκεκριμένα η ανατιμολόγηση δεν θα αφορά όλα τα φάρμακα. Τα φάρμακα θα παίρνουν τιμή μια φορά και δεν προβλέπεται καμιά άλλη παρέμβαση εκτός μόνο από κάποια πιθανή επαναδιαπραγμάτευση των όρων αποζημίωσης κατά την πενταετία μετά την τιμολόγησή τους, και μόνο εφόσον διαπιστωθεί παρέκκλιση στην τιμής από 20% και πάνω. Το σύστημα αυτό το χρησιμοποιεί η Γαλλία κατά την αξιολόγηση των σκευασμάτων.