Ολοκληρώθηκε από τον  υπουργό Υγείας κ. Θάνο Δημόπουλο η διαδικασία που είχε ξεκινήσει από τον προηγούμενο Υπουργό κ. Παναγιώτη  Κουρουμπλή, και αφορά στη μισθοδοσία γιατρών ΠΕΔΥ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης .

Ο υπηρεσιακός υπουργός έστειλε οδηγία προς όλες τις ΥΠΕ- και με πρωτοβουλία του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας - ,ώστε να εκδώσουν  σχετικές  διαπιστωτικές  πράξεις από τις οποίες θα προκύπτει  η κατάταξη των γιατρών σε βαθμό, ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό και τα έτη προϋπηρεσίας του καθενός.

Με τον τρόπο αυτό, ξεκινούν οι διαδικασίες για τη μισθολογική εξομοίωση των γιατρών του ΠΕΔΥ που επέλεξαν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, κλείνοντας τα ιατρεία τους.