Στην τελική ευθεία έχει μπει, όπως ανακοίνωσε από το βήμα του Συνεδρίου του Economist o υπουργός Υγείας, Α. Ξανθός, η ολοκλήρωση της νέας αρχιτεκτονικής στην Φαρμακευτική Πολιτική, η οποία έχει αφενός τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών μας και αφετέρου την τεχνική υποστήριξη του ΠΟΥ.   

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ξανθός στην ομιλία του ανέφερε πως στόχος του Υπουργείου είναι να υπάρξει βιωσιμότητα του συστήματος με ταυτόχρονη όμως πρόσβαση των πολιτών στις απαραίτητες θεραπείες, καθώς και "να ξεπεραστεί το επίπεδο των οριζόντιων περικοπών και να οδηγηθούμε σε στοχευμένες διαθρωτικές αλλαγές", τόσο σε ό,τι αφορά το σύστημα προμηθειών και τον τρόπο διοίκησης του συστήματος υγείας, όσο και στην ΠΦΥ και στον τομέα του φαρμάκου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, υποστήριξε ο κ. Ξανθός, έχει μπει στην τελική ευθεία μία σειρά μεταρρυθμίσεων, αλλά και διακρατικών συνεργασιών, μεταξύ των οποίων και εκείνη που αφορά στην κοινή διαπραγμάτευση με στόχο την εξασφάλιση οικονομικότερων τιμών για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ).

"Η Διακήρυξη της Βαλέτας που υπεγράφη πρόσφατα είναι το πρώτο βήμα», ανέφερε ο κ. Ξανθός. Μάλιστα, σήμερα, Πέμπτη, πρόκειται να πραγματοποιηθεί και η πρώτη συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτα, η οποία θα θέσει τις βάσεις για τις περαιτέρω συζητήσεις, ενώ και η «συμμαχία του Νότου» φαίνεται και εκείνη να προχωρά στο επόμενο στάδιο, φθάνοντας πιο κοντά στην κοινή διαπραγμάτευση. 

Την ίδια στιγμή, η Αριστοτέλους προετοιμάζεται για την προώθηση αλλαγών και στο σύστημα τιμολόγησης, καθώς και στην αποζημίωση των νέων φαρμάκων. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τον ΕΟΦ και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα περισσότερο ευέλικτο σύστημα, βάσει του οποίου τα κριτήρια για αποζημίωση των νέων θεραπειών θα επιτρέπουν την εξατομικευμένη πρόσβαση.

Αδιέξοδο στη φαρμακευτική πολιτική

Ο κ. Ξανθός, πάντως, παραδέχθηκε ότι τα μέχρι σήμερα ληφθέντα μέτρα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. "Η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη - που φυσικά ήταν σε προκλητικά υψηλά επίπεδα λόγω ανυπαρξίας οποιουδήποτε μηχανισμού ελέγχου της συνταγογράφησης - υποχώρησε πάνω από 60% μεταξύ 2009 και 2015, χωρίς όμως να επηρεαστεί ο όγκος των συνταγών, χωρίς να αυξηθεί η διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά, χωρίς να αποτραπεί το φαινόμενο της υποκατάστασης φθηνών και αποτελεσματικών φαρμάκων με νεότερα και πολύ ακριβότερα , χωρίς μέριμνα για την μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών , χωρίς καμιά διαπραγμάτευση με τη φαρμακοβιομηχανία αποδεκτών τιμών αποζημίωσης για τα φάρμακα υψηλού κόστους" ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο ίδιος μάλιστα έκανε λόγο για "αδιαμφισβήτητο αδιέξοδο" και "ανάγκη για αλλαγή μίγματος πολιτικής", μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ορθολογικής διαχείρισης των φαρμάκων, μια νέα εθνική φαρμακευτική πολιτική που θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ασθενών τόσο σε φθηνά και αξιόπιστα φάρμακα όσο και στη φαρμακευτική καινοτομία που τεκμηριωμένα έχει θεραπευτική προστιθέμενη αξία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικοί άξονες της πολιτικής αυτής θα πρέπει να είναι οι:

  1. Αξιολόγηση φαρμακευτικής καινοτομίας (ΗΤΑ), δηλαδή επιστημονικά και όχι δημοσιονομικά κριτήρια επιλογής των φαρμάκων που πρέπει να αποζημιωθούν
  2. Αναβάθμιση των (υποχρεωτικών) θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
  3. Αποτελεσματικός μηχανισμός διαπραγμάτευσης προσιτών τιμών αποζημίωσης για τα νέα ακριβά φάρμακα

Τι εκκρεμεί αλλά έχει δρομολογηθεί:

  1. Θεσμοθέτηση ειδικής Επιτροπής ΗΤΑ για την αξιολόγηση των νέων φαρμάκων – είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί όλο το πλαίσιο που αφορά την πρώιμη πρόσβαση, τις εκτακτες εισαγωγές και τα εκτός ενδείξεων φάρμακα , έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία ευελιξία του συστήματος και η εξατομικευμένη πρόσβαση ασθενών σε πραγματικά αποτελεσματικές θεραπείες με βαση την επιστημονική τεκμηρίωση, τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας  και τα διεθνώς ισχύοντα. 
  2. Δικαιότερη κατανομή της υπέρβασης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης (claw back)
  3. Τροποποίηση «αρχιτεκτονικής» του δελτίου τιμών για την άρση των σημερινών στρεβλώσεων
  4. Νέος τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής τιμής με στόχο τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του ασθενή
  5. Διευθέτηση του τοπίου της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και των ιατρικών συνεδρίων - δημοσιοποίηση δεδομένων από τη συνεργασία φαρμακευτικών εταιρειών με επιστημονικές ιατρικές εταιρείες  και γιατρούς.