Επανέρχεται το θέμα της συλλογικής σύμβασης μεταξύ Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και ΕΟΠΥΥ, αυτή τη φορά από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με αφορμή τις συνεχείς παρατάσεις των συμβάσεων των γιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων και πολυϊατρείων με τον Οργανισμό. Οι παρατάσεις αυτές δίνονται μεν, πλην όμως καμία από αυτές δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος μη πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει πως με προηγούμενη επιστολή του προς τον ΕΟΠΥΥ, αναφερόταν "σε αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού με τις οποίες είχε εγκριθεί η τρίμηνη παράταση της ισχύος των συμβάσεων που έληγαν στις 30/6/2015.

Η παράταση των συμβάσεων αφορούσε μεταξύ άλλων τους ιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία. Πλην όμως ουδεμία σχετική διάταξη είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, με αποτέλεσμα να υφίσταται ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμός για τη νομιμότητα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τους ιατρούς και τα διαγνωστικά εργαστήρια και το ενδεχόμενο μη κάλυψης της αμοιβής αυτών από τον οργανισμό. Εν συνεχεία ο ΕΟΠΥΥ στις 10/8/2015  απάντησε ότι πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας για την επίλυση του ζητήματος αυτού, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά".

Σε σημερινή επιστολή του ΙΣΑ τονίζεται ότι "όπως σας είναι γνωστό, οι συμβάσεις αυτές ισχύουν έως τις 30/9/2015 και ως εκ τούτου θα πρέπει να επαναρυθμιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει δε άμεσα να προβείτε στη συγκεκριμένη ενέργεια, διότι θα υπάρξει ξανά πρόβλημα με την αποπληρωμή των δαπανών του ΕΟΠΥΥ και ειδικότερα για τον μήνα Ιούλιο.
Τέλος οφείλουμε να επισημάνουμε ότι όλο αυτό το ζήτημα δημιουργείται, διότι δεν υπάρχει πρόθεση από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να επιλυθεί το ζήτημα μόνιμα, και η μόνη λύση θα ήταν το άνοιγμα των συμβάσεων για όλους τους ιατρούς, με συλλογικές συμβάσεις υπό την αιγίδα του ΠΙΣ, όπως έχει ειπωθεί επανειλημμένα.
Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας για την επίλυση του ζητήματος".