Τη βαθμολόγηση των διοικήσεων των νοσοκομείων αλλά κυρίως τις δράσεις που γίνονται ή έχουν προγραμματιστεί να γίνουν γύρω από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ανά περιφέρεια, παρουσιάζουν σήμερα στο Υπουργείο Υγείας οι διοικήσεις των ΥΠΕ στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου των Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ

Συγκεκριμένα από τα τέλη Μαρτίου, το Υπουργείο Υγείας έχει καθορίσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης των διοικητών των νοσοκομείων, με προτεραιότητα τους στόχους  που έχουν τεθεί και έχουν να κάνουν με «την οπτική του λήπτη υπηρεσιών υγείας». Δηλαδή  την ευκολία και την ισότιμη μεταχείριση τω ασθενών στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Επίσης έχουν ζητηθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, οι διοικήσεις να κινηθούν στην κατεύθυνση επίτευξης αποτελεσμάτων σχετικών με την αναβάθμιση των νοσοκομείων, τη διαχείριση των πόρων και του ανθρωπινού δυναμικού και μιας σειράς άλλων σημαντικών στόχων. 

Μετά από 3 μήνες που έχουν δοθεί οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις, στο σημερινό ΚΕΣΥΠΕ θα παρουσιαστούν από τους διοικητές των ΥΠΕ οι πρώτες αποτιμήσεις και αξιολογήσεις των διοικήσεων και θα παρουσιαστεί και η στοχοθεσία των ΥΠΕ για το άμεσο μέλλον. Στοχοθεσία που αφορά στις ενέργειες που προωθούνται και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ και στα χρονοδιαγράμματα που έχουν εκπονήσει.