Σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες της  χώρας που διατηρεί μεγάλο αριθμό εργαζόμενων, αναδεικνύεται ακόμη και εν μέσω κρίσης  ο χώρος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε πρόσφατη έρευνα της ICAP. Συγκεκριμένα με βάση την ειδική έκδοση της εταιρείας επιχειρηματικής πληροφόρησης, «Leading Employers in Greece 2017», προκύπτει ότι ανάμεσα στους 500 μεγαλύτερους έλληνες  εργοδότες περιλαμβάνονται 13 ελληνικές βιομηχανίες φαρμάκου, οι οποίες μάλιστα απασχολούν περίπου 6400 άτομα. Να σημειωθεί δε, ότι οι συγκεκριμένες ελληνικές εταιρείες παρά τα σημαντικά προβλήματα του κλάδου, αύξησαν κατά 100 άτομα το έμψυχο δυναμικό τους πέρυσι.  

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα ο κλάδος τους φαρμάκου «εκπροσωπείται» στο δείγμα των 500 εταιρειών της ICAP και από το χώρο των θυγατρικών πολυεθνικών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι 10 μεγάλες εμπορικές εταιρείες εκ των οποίων οι 9 θυγατρικές πολυεθνικών που κατέχουν μάλιστα περί το 40% της αγοράς φαρμάκου στην Ελλάδα με πολλαπλάσιο τζίρο έναντι των ελληνικών, απασχολούν με βάση το έτος 2016 περίπου 2827 εργαζόμενους οι οποίοι μάλιστα είναι κατά 110 λιγότεροι έναντι του 2015.  Μάλιστα στην τριετία οι συγκεκριμένες εταιρείες φαίνεται να απασχολούν περίπου 500 λιγότερους εργαζόμενους. 

Για μια ακόμη φορά λοιπόν με βάση τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύεται η σημασία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην απασχόληση, η οποία όπως μάλιστα σημειώνουν και οι εκπρόσωποι του κλάδου,  παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία καθώς η δουλειά τους ενισχύει και το εξαγωγικό προφίλ της χώρας. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι και οι 23 φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν ανήκουν σε ένα κλάδο ο οποίος εξακολουθεί να βάλλεται από τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι φαρμακευτικές εταιρείες, εξακολουθούν να χάνουν πωλήσεις και μάλιστα ακόμη και η μείωση των εργαζόμενων των πολυεθνικών είναι αναλογικά χαμηλότερη απ’ ότι θα περίμενε κανείς αν αναλογιστεί  κανείς τις έχει συμβεί στον εν λόγω κλάδο τα τελευταία χρόνια. 

Αξίζει δε να αναφέρουμε ότι η ελληνική παραγωγική φαρμακοβιομηχανία, συνεισφέρει στο ΑΕΠ 2,8 δισ. ευρώ, απασχολεί άμεσα 11.000, και έμμεσα 53.000, εργαζόμενους.  Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΦ,  κ. Θεόδωρο Τρύφων, υπολογίζεται ότι, αν το μερίδιο των φαρμάκων εγχώριας παραγωγής φθάσει να είναι στην ελληνική αγορά στο 60%, θα δημιουργηθούν πολλαπλά οφέλη τόσο για το ΑΕΠ (συνολική επίδραση 3,4 - 3,8 δισ. ευρώ), όσο και για την απασχόληση (επιπλέον 2.000-2.500 θέσεις εργασίας).
Αντίθετα, όπως τονίζει και ο αναπληρωτής, πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Κώστας Παναγούλιας, η χωρίς στόχευση δραματική συρρίκνωση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω της μείωσης τιμών, με την ταυτόχρονη επιβολή «ληστρικών» rebates και clawbacks, έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια την απώλεια 50.000 θέσεων εργασίας στον ευρύτερο κλάδο του φαρμάκου (άμεση και έμμεση επίπτωση.

Κλινικές-Διαγνωστικά
Ο κλάδος της υγείας έχει επίσης παρουσία και μάλιστα σημαντική στον τομέα της απασχόλησης με βάση την ICAP και μέσα από τον κλάδο των υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συγκέντρωσε η ICAP, μεταξύ των εταιρειών του δείγματος των 500 περιλαμβάνονται και 22 εταιρείες από τον κλάδο των παρόχων υγείας, κυρίως ιδιωτικές κλινικέ, οι οποίες συνολικά απασχολούν περίπου 14.800 εργαζόμενους με βάση το 2016, ένας αριθμός που είναι αυξημένος κατά περίπου 150 άτομα σε σχέση με το 2015. Και ο εν λόγω κλάδος έχει πληγεί από την ύφεση λόγω  και των μέτρων και κυρίως του clawback αλλά και του rebate το οποίο μάλιστα «σβήνει» μεγάλες οφειλές του δημοσίου προς αυτές. 

Ο κλάδος βέβαια των κλινικών είναι καθαρά εντάσεως εργασίας καθώς αναφερόμαστε σε παροχή κυρίως ιατρικών πράξεων. Επίσης επειδή τα προηγούμενα χρόνια όλες οι κλινικές υπέγραψαν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ υπήρξε μια αύξηση των ασθενών προς αυτές, γεγονός που έδωσε κίνητρο προσλήψεων αν και οι τζίροι στις περισσότερες εταιρείες μειώθηκαν πολύ. 
Συνολικά στον κλάδο  των κλινικών υπολογίζεται ότι απασχολούνται πάνω από 25.000 εργαζόμενοι . Οι εκπρόσωποι του κλάδου σημειώνουν τα συνεχή προβλήματα στον κλάδο και αναφέρουν πως οι εξελίξεις λόγω των μνημονιακών επιταγών διακυβεύει τη διατήρηση των θέσεων αυτών. 

Έρευνα
Συνολικά στην έρευνα της ICAP, πέρα από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους ιδιώτες παρόχους, περιλαμβάνονται στους 500 κορυφαίους εργοδότες και 2 εταιρείες από τον κλάδο των ιατρικών μηχανημάτων.  Έτσι η Υγεία εκπροσωπείται με 48 εταιρείες μέσα στους συνολικά 500 ήτοι ένα ποσοστό της τάξης του 10%
Η έρευνα της ICAP η οποία δημοσιεύεται στην έκδοση Leading Employers 2017, βασίστηκε σε στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσα από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων τα οποία απεστάλησαν  τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017 και μέσα από την άντληση στοιχείων από τους πρόσφατα δημοσιευμένους ισολογισμούς καθώς και από συνεντεύξεις.