Την “εξυγίανσης του τοπίου” που αφορά στα συνέδρια και τις  σχέσεις φαρμακευτικών εταιρειών με τις ιατρικές εταιρείες θέλει να διευθετήσει το Υπουργείο Υγείας, δίνοντας πλέον ένα οριστικό τέλος στα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει όσον αφορά στη δημοσιοποίηση ονομάτων αλλά και στην αδιαφάνεια η οποία μπορεί να ελλοχεύει στις συνεργασίες γιατρών και φαρμακευτικών. Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Γιώργο Γιαννόπουλο, στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο φθινόπωρο η δημιουργία ενός νέου πλαίσιο που θα διέπει τις σχέσεις φαρμακευτικών και ιατρικών εταιρειών. 

Η Γενική Γραμματεία του υπουργείου σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ επιδιώκει να πεσπιστεί μια διαδικασία που να διαπιστώνει την  επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάγκη εκπαίδευσης και ενημέρωσης των γιατρών και με αυτό τον τρόπο τα ζητήματα διαφάνειας θα τεθούν κάτω από άλλους όρους. Η λογική είναι να διαμορφωθεί ένας φορέας ο οποίος να ελέγχει τη διαδικασία και τις ανάγκες. Να υπάρχει μια κεντρικοποίηση χωρίς να αφαιρεθεί ο ρόλος των ιατρικών εταιρειών. 

Χαρακτηριστικά δε ο κ. Γιαννόπουλςο σημειώνει ότι και ο τομέας των ιατρικών εταιρειών  είναι ένα πεδίο όπου πρέπει εξυγιανθεί και να έχουμε μόνο 45 εταιρείες, ως εταιρείες “κορμού”».  Όπως αναφέρει:  «Θέλουμε να υπάρχουν 45 εταιρείες, όσες δηλαδή και οι ιατρικές ειδικότητες και από κάτω από αυτές να υπάρχουν και όλες οι υπόλοιπες ως επιστημονικά διασυνδεόμενες εταιρείες. Να υπάρχουν δηλαδή με τη μορφή ομπρέλας οι βασικές ιατρικές εταιρείες που θα είναι και ο επίσημος συνομιλητής. Δεν επιδιώκουμε την κατάργηση των υπολοίπων, αλλά θέλουμε να εποπτεύονται και να ελέγχονται από τη “μητρική εταιρεία” η οποία θα αναφέρεται και ως “ιατρική κοινότητα”. Σημειώνω δε ότι οι ειδικότητες είναι 41 και υπάρχουν και κάποιες εξειδικεύσεις όπως η εντατικολογία ή η λοιμωξιολογία. Ο σχεδιασμός μας είναι μέχρι τον Οκτώβριο αυτό το πλαίσιο να είναι έτοιμο για διαβούλευση. Μετά θα πρέπει να υπάρχει μία νομοθετική ρύθμιση».