Μια επιπλέον επιλογή θα έχουν οι γιατροί στις δηλώσεις για το αγροτικό τους (υπηρεσία υπαίθρου), σε ότι αφορά την τοποθέτησή τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, υπέγραψε τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την οποία οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν προτίμηση σε επίπεδο νομού.

Μέχρι σήμερα οι γιατροί είχαν το δικαίωμα να δηλώνουν πέντε Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία της προτίμησής τους.

Με αυτό τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον γιατρό που δεν έχει επιλεγεί να υπηρετήσει σε ένα από τα πέντε Κέντρα Υγείας/ Περιφερειακά Ιατρεία που έχει δηλώσει, να τοποθετηθεί σε κενή θέση σε κάποια άλλη μονάδα Π.Φ.Υ. στο νομό της προτίμησής του.

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι με αυτό τον τρόπο να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες κενές θέσεις γιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, ειδικά στα νησιά και σε άγονες και δυσπρόσιτες περιοχές.