Την ανάγκη να προωθηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα χρηστής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Υγεία υπογράμμισε ο κ. Ανδρέας Ξανθός, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας της Ε.Ε. στο Ταλίν της Εσθονίας.

Ο Έλληνας υπουργός, χαρακτήρισε “αυτονόητη” και “επιβεβλημένη” την ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών σε κοινοτικό επίπεδο, τόσο  για την τεχνική υποστήριξη της ψηφιακής καινοτομίας, όσο και για τη δημιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των κρατών-μελών, όπου θα μπορεί να γίνεται ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής περίθαλψης, καθώς και από κοινού αξιοποίηση δεδομένων υγείας, αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων και εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας των νέων υπηρεσιών.  

Η αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών και της πληροφορικής αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την βελτίωση της οργάνωσης και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας των  δημόσιων  συστημάτων υγείας. Για το λόγο αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Εσθονικής προεδρίας να θέσει την Ψηφιακή Υγεία  στην agenda του άτυπου συμβουλίου υπουργών” ανέφερε ο κ. Ξανθός, τονίζοντας παράλληλα πως στην Ελλάδα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος όχι μόνο για την αποτελεσματική και διαφανή διακυβέρνηση του Συστήματος Υγείας, αλλά και για την υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στην ΠΦΥ, στη φαρμακευτική πολιτική και στις προμήθειες των νοσοκομείων.  

Παρουσιάζοντας, δε, τα μέχρι στιγμής βήματα που έχουν γίνει από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην σε  «εργαλεία» όπως ο Χάρτης (Άτλας) Υγείας, τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ), ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) του πολίτη, τα ηλεκτρονικά ραντεβού και η αναβαθμισμένη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Ειδικότερα μάλιστα για τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) που ξεκινά αυτή την περίοδο η εφαρμογή του στην ΠΦΥ, ο υπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που συμπληρώνεται από τον οικογενειακό γιατρό  ή τους υπόλοιπους πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας. Σε αυτόν, δε, θα καταγράφονται όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις παρεμβάσεις  πρόληψης, τους προσυμπτωματικούς ελέγχους, την  κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση, τη φαρμακευτική αγωγή, τη νοσηλεία, την αποκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη υγειονομική φροντίδα παρέχεται στον ασθενή.

Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε ο κ. Ξανθός, η Δημόσια Εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) σχεδιάζει και αναπτύσσει το Portal του Πολίτη, ένα έργο εθνικής εμβέλειας που θα αποτελέσει την κεντρική πύλη επαφής του πολίτη με  μια σειρά υπηρεσιών, όπως η πρόσβαση σε πλήρες ιατρικό ιστορικό και η διαχείριση ατομικών δεδομένων υγείας, η συγκατάθεση του για πρόσβαση τρίτων στον ιατρικό του φάκελο, η  πληροφόρηση για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, εξετάσεων, θεραπειών, τα ραντεβού για ιατρικές  επισκέψεις  και πράξεις, τα στοιχεία της ασφαλιστικής κατάστασης του πολίτη, οι λοιπές κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα.   

Τέλος, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σε συνδυασμό με το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ), είπε ο υπουργός, επιτρέπει την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία δεδομένων  σχετικά με την κατανομή των ασθενών σε θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, την κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης ανά νοσολογική οντότητα, ηλικιακή ομάδα, δραστική ουσία ή γεωγραφική περιφέρεια, την κατανομή των εργαστηριακών εξετάσεων κλπ. “Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμβάλλουν στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενδυνάμωση του ασθενή και την ολοκληρωμένη ανθρωποκεντρική  φροντίδα” κατέληξε ο κ. Ξανθός.