Αλλαγές στο πολυώνυμο Μπερσίμη για το ενιαίο rebate, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η νέα διάταξη προβλέπει την καταβολή του ποσού που αναλογεί ανά τρίμηνο, και ο υπολογισμός του ποσού γίνεται επί των συνολικών πωλήσεων, για όλες τις συσκευασίες, περιεκτικότητες και μορφές του κάθε φαρμακευτικού προϊόντος.

Ο υπολογισμός θα γίνεται επί της τιμής παραγωγού και όχι επί της ασφαλιστικής τιμής, και τα στοιχεία για τον υπολογισμό των πωλήσεων προέρχονται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστημα σάρωσης συνταγών, αλλά και το άθροισμα των τιμολογίων των φαρμακευτικών προς τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Η διάταξη προβλέπει καταβολή του rebate για το πρώτο τρίμηνο στις 31 Μαίου, για το β' τρίμηνο μέχρι 31 Αυγούστου, για το 3ο τρίμηνο μέχρι 30 Νοεμβρίου και για το 4ο τρίμηνο, μέχρι 28 Φεβρουαρίου του επομένου έτους.

Για τα ταμεία που δεν διαθέτουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο υπολογισμός γίνεται βάσει των στοιχείων πωλήσεων από τον ΕΟΦ, αφαιρουμένων των παράλληλων εξαγωγών.

Στην ίδια τροπολογία, δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών μεταξύ ΕΟΠΥΥ και παρόχων του, ενώ παρατείνεται το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Σε άλλη τροπολογία, δίνεται παράταση 15 μηνών στη θητεία επικουρικών γιατρών και λοιπού επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί σε φορές υπηρεσιών υγείας, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της υγειονομικής περιφέρειας .

Με τη σχετική τροπολογία, οι επικουρικοί γιατροί των οποίων η θητεία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, παρατείνεται ως τις 31.12.2018. Η διάταξη θα προκαλέσει αύξηση δαπάνης στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, της τάξης των 57 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,4 εκ. ευρώ θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς του 2017 και τα υπόλοιπα 45,6 εκ. ευρώ θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς του 2018.

Σε άλλη τροπολογία προβλέπεται ότι  ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και ο αντιπρόεδρος πλήρους ή μερικής και οι αποδοχές τους δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του διοικητή ή υποδιοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας.
 Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα κατάρτισης συμβάσεων καθαριότητας, σίτισης, εστίασης, φύλαξης και νομιμοποιούνται οι δαπάνες για τις υπηρεσίες αυτές, εφόσον έχουν παρασχεθεί σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.