Αλλαγές στο clawback των κλινικών για το 2014, φέρνει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, που αναρτήθηκε πρόσφατα στη Διαύγεια και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η καινούρια απόφαση καταργεί τις προηγούμενες αποφάσεις του υπουργού Υγείας Μάκη Βορίδη και του υπηρεσιακού υπουργού καθ. Θάνου Δημόπουλου, προβλέποντας αναλογικό υπολογισμό του clawback.

Το ποσό θα υπολογίζεται επί των υποβολών που έχουν γίνει, μετά την αφαίρεση επιστροφών υπό μορφή rebate, εκπτώσεων και μη αποδεκτών δαπανών.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει τα εξής:
"Οι υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ. 96176/4-11-2014 (Β’ 3040) και Γ3γ/65273/15-09-2015 (Β’ 2036) υπουργικές αποφάσεις παύουν να ισχύουν. Τα ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) του έτους 2014 για την κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας «Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών» υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 και ειδικότερα ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έναντι των παρεχόμενων, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του. Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, μετά την αφαίρεση τυχόν επιστροφών (rebates), εκπτώσεων και μη αποδεκτών δαπανών".

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, με την αλλαγή αυτή, δίνεται το "πράσινο φως" για ταχεία εκκαθάριση του clawback του 2014, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα, προκειμένου να "κλείσουν" προηγούμενες χρήσεις, στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι η εφαρμογή των προηγουμένων αποφάσεων ήταν αδύνατη, με αποτέλεσμα η σημερινή κυβέρνηση να υποχωρεί και να οδηγεί σε ταχεία διεκπεραίωση προκειμένου να "κλείσει" η χρήση του 2014 για την οποία έχουν υποβληθεί ενστάσεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι ύστερα από τις ελεγκτικές εταιρίες κλπ.

Σημειώνεται ότι στην αρχική απόφαση Βορίδη προβλέπεται η εφαρμογή ενός αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψιν του 5 παράγοντες μεταξύ των οποίων και ποιοτικά χαρακτηριστικά των παρεχομένων υπηρεσιών, επανεισαγωγές κλπ.

Με το δεδομένο αυτό, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι μπορεί με την τωρινή απόφαση να επιταχύνονται οι διαδικασίες προκειμένου να κλείσει η χρονιά που παραμένει "ανοικτή", εντούτοις όμως, αφαιρούνται μια σειρά στοιχεία, που θα έκαναν τον υπολογισμό του clawback δικαιότερο, ενώ τώρα επιβραβεύονται οι κλινικές που δεν παραλείπουν τις διπλές χρεώσεις και μια σειρά από ζητήματα που κατά καιρούς έχουν διαπιστωθεί (χρέωση νοσηλίων με επιπλοκές κλπ), "τιμωρώντας" όσες κλινικές περιορίζονται μόνο στις πραγματικές χρεώσεις .