Τον "ασκό του Αιόλου" άνοιξε η δημοσιοποίηση του καταλόγου με τις ενδεικτικές τιμές των ΜΗΣΥΦΑ από το υπουργείο Υγείας. Οι νέες τιμές περιλαμβάνουν αυξήσεις από 1,48% - 15,92% σε ορισμένες περιπτώσεις που καταγράφει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

Η αντίδραση των φαρμακοποιών ήταν άμεση, καθώς η αναγραφή των ενδεικτικών τιμών στη συσκευασία των προϊόντων, οδηγεί σε μείωση του ποσοστού κέρδους τους. Για το θέμα ζητούν συνάντηση με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, ενώ παραθέτουν αυξήσεις σε 24 προϊόντα, προκειμένου να εξηγήσουν τη θέση τους.

Αναλυτικά, ο ΠΦΣ με επιστολή του στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, επισημαίνει ότι με την απόφαση για την τιμολόγηση και διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ, καθορίζει τα εξής:

  • Ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, η οποία δεν είναι υποχρεωτική  για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών.
  • Η ενδεικτική τιμή, τίθεται υποχρεωτικώς επί της συσκευασίας του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ με  την ένδειξη "ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης", πρέπει να είναι εμφανής και να μην επικαλύπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο.
  • Για τον υπολογισμό της ενδεικτικής τιμής, υπολογίζεται η τιμή βάσης  που αναφέρεται σε τιμές παραγωγού (ex factory), ως προϊόν έρευνας του ΕΟΦ σε κράτη μέλη της Ε.Ε η οποία προκύπτει ως Μ.Ο. των τριών ή δύο χαμηλότερων τιμών σε αυτά, προσαυξημένη κατά 30%, πλέον του προβλεπόμενου ΦΠΑ.
  • Δεδομένου όμως ότι, η διαμόρφωση των χονδρικών τιμών  για τους κατόχους  Άδειας Κυκλοφορίας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ (Κ.Α.Κ) από 1/1/2017, δεν υπόκεινται  σε κανένα περιορισμό, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το 30% mark up που εμπεριέχεται στην ενδεικτική τιμή, μόνο  από σύμπτωση μπορεί να είναι ίδιο με το πραγματικό mark up. 

Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση του ΠΦΣ, σχηματικά οι τιμές καθορίζονται ως εξής:

  • Τιμή βάσης (ex factory, Μ.Ο Κρατών Ε.Ε) + 30% (mark up) = Ενδεικτική τιμή
  • Χονδρική τιμή (Κ.Α.Κ) + 30% (mark up) = Πραγματική λιανική τιμή

Εφ' όσον, οι χονδρικές τιμές είναι μεγαλύτερες από τις τιμές βάσης, για να διατηρηθεί το mark up στο 30%, πρέπει και οι πραγματικές λιανικές τιμές να είναι μεγαλύτερες από τις ενδεικτικές τιμές.

Συμπερασματικά τονίζεται ότι:

"Όπου τηρούνται οι ενδεικτικές τιμές,  το mark up θα είναι μικρότερο του 30% και θα βαίνει μειούμενο όσο μεγαλώνει η διαφορά ανάμεσα σε χονδρική τιμή και τιμή βάσης. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις αρχές του Αυγούστου, με αυξήσεις έως και 16% των χονδρικών τιμών σε δεκάδες προϊόντα, οι οποίες μειώνουν αντίστοιχα και ισόποσα το ποσοστό κέρδους των φαρμακείων χωρίς κανένα απολύτως όφελος για τον καταναλωτή.

Καθίσταται αντιληπτό ότι, οι επιπτώσεις και οι παρενέργειες  από την εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης σε ένα κλάδο, στο 30% του οποίου η ρευστότητα έχει χτυπήσει κόκκινο,  θα είναι αλυσιδωτές".

Ο ΠΦΣ υπογραμμίζει ότι "για άλλη μια φορά, ο μόνος κερδισμένος φαίνεται να είναι η φαρμακοβιομηχανία και μάλιστα σκανδαλωδώς μέσα σε συνθήκες ακραίας οικονομικής φτώχειας, ενώ οι μεγάλοι χαμένοι, είναι η Ελληνική κοινωνία και ο  Έλληνας καταναλωτής, λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών, και φυσικά οι φαρμακοποιοί λόγω του στραγγαλισμού της ρευστότητάς τους.

Παρακαλούμε όπως άμεσα ορίσετε συνάντηση  με θέμα, την επανεξέταση του ζητήματος προς εξεύρεση λύσης στην κατεύθυνση της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και του Δημοσίου Συμφέροντος που διαταράσσονται από την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης".

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των φαρμακοποιών, οκτώ προϊόντα της Valeant/PharmaSwiss και δώδεκα προϊόντα της Glaxo παρουσιάζουν αυξήσεις της τάξης του 3,99 - 15,92% και 1,48% - 4,29%, αντίστοιχα.