Άλλα 60 εκ. ευρώ αποδεσμεύτηκαν με αποφάσεις του υπουργού Υγείας Θάνου Δημόπουλου, στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησης των νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός ενέκρινε πιστώσεις για τα νοσοκομεία ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες επιχορηγούνται με τα ακόλουθα ποσά:

1η ΥΠΕ με  22.108.000 ευρώ, 2η ΥΠΕ με 8.308.000 ευρώ, 3η ΥΠΕ με  4.154.000 ευρώ, 4η ΥΠΕ με 7.859.000 ευρώ, 5η ΥΠΕ με 4.497.000, 6η ΥΠΕ με 8.913.000 ευρώ και 7η ΥΠΕ με 4.431.000 ευρώ.

Συνολικά οι τακτικές επιχορηγήσεις  των νοσοκομείων ύψους 60 εκ. ευρώ, αφορούν στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους.