Απαγόρευση παράλληλης εξαγωγής σε 21 νέα σκευάσματα αποφάσισε ο ΕΟΦ, στην προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών με τις ποσότητες που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Τα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη και για το οποία εκδόθηκε η απαγόρευση εξαγωγών  είναι τα ASACOL,  MEZAVANT, PENTASA και SALOFALK  που περιέχουν την ουσία μεσαλαζίνη - κατά των ΙΦΝΕ και ηπαρίνες διαφόρων κατηγοριών που χρησιμοποιούνται ως αντιπηκτικα όπως το CLEXANE (ελοξαπαρίνη), FRAXIPARINE ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, INNOHEP τινζαπαρίνη  και ARIXTRA φονταπαρινόξη 

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Οργανισμού, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων. 

Τονίζεται ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση. 

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη. 

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. 

Η απόφαση μαζί με τον πίνακα των φαρμάκων για τα οποία εκδόθηκε η απαγόρευση εξαγωγής επισυνάπτεται εδώ.