Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, θωρακοχειρουργικές, νευροχειρουργικές, επεμβάσεις ανευρυσμάτων, τοποθετήσεις καρδιακών βαλβίδων και άλλες σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, προσδιορίσθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη και εντάσσονται πλέον στον ειδικό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για αποζημίωση.
 
Πρόκειται για 37 πολύ σοβαρές επεμβάσεις, για τις οποίες ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ φθάνει ετησίως τα 51 εκ. ευρώ, ως υποσύνολο των δαπανών που επιτρέπονται να καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ στις ιδιωτικές κλινικές.
 
Συγκεκριμένα, τα προβλεπόμενα 51 εκ. ευρώ, εντάσσονται στα συνολικά 265 εκ. ευρώ των ιδιωτικών κλινικών, και στην περίπτωση υπέρβασης του κάθε ποσού επιβάλλεται το ανάλογο clawback.
 
Υπενθυμίζουμε ότι το ανώτατο όριο για Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών έχει οριστεί στα 265 εκ. ευρώ, εκ των οποίων για νοσήλια προβλέπονται 161 εκ. ευρώ, τώρα προσδιορίσθηκαν τα Νοσήλια Ειδικών Επεμβάσεων ανώτατου επιτρεπομένου ορίου 51 εκ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα ανώτατα όρια αφορούν: Θεραπευτικό Ραδιοφάρμακο 3 εκ. ευρώ, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 21 εκ. ευρώ, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 8 εκ. ευρώ, Ακτινοθεραπεία 21 εκ. ευρώ.
 
Με τη νέα απόφαση (εδώ) αντιστοιχίζεται η κάθε περίπτωση ειδικής επέμβασης με το αντίστοιχο ΚΕΝ, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
 
Οι 37 ειδικές επεμβάσεις που περιλαμβάνονται και αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένο ΚΕΝ, αναλυτικά είναι οι εξής:
1. Συνδυασμένη επέμβαση καρδιακών βαλβίδων και καρδιακός καθετηριασμός (στεφανιογραφία) (με επιπλοκές) 
2. Συνδυασμένη επέμβαση καρδιακών βαλβίδων και καρδιακός καθετηριασμός (στεφανιογραφία) (χωρίς επιπλοκές) 
3. Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων (με επιπλοκές) 
4. Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων (χωρίς επιπλοκές) 
5. Συνδυασμένη στεφανιαία παράκαμψη και καρδιακός καθετηριασμός (στεφανιογραφία) (με επιπλοκές) 
6. Συνδυασμένη στεφανιαία παράκαμψη και καρδιακός καθετηριασμός (στεφανιογραφία) (χωρίς επιπλοκές) 
7. Στεφανιαία παράκαμψη (με επιπλοκές) 
8. Στεφανιαία παράκαμψη (χωρίς επιπλοκές) 
9. Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
10. Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας 4 συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
11. Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 
12. Αορτικά βαλβιδοφόρα μοσχεύματα 
13. Διακορυφαία δια-αορτική τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
14. Διακορυφαία δια-αορτική τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
15. Χειρουργική ανευρυσμάτων (με καταστροφικές επιπλοκές) 
16. Χειρουργική ανευρυσμάτων (με μέτριες ή σοβαρές επιπλοκές) 
17. Χειρουργική ανευρυσμάτων (χωρίς επιπλοκές) 
18. Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
19. Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
20. Καρδιοθωρακικές/αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά 
21. Διαδερμική - διακαθετηριακή τοποθέτηση συσκευών σε καρδιακή κοιλότητα ή σύγκλειση καρδιακών τρημάτων 
22. Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικού ή μεσοκοιλιακού ελλείμματος σε ασθενή άνω των 18 ετών, 
23. Επεμβατική σύγκλειση αρτηριακού πόρου σε ασθενή άνω των 18 ετών
24. Επεμβατική σύγκλειση αορτοπνευμονικού παράπλευρου σε ασθενή άνω των 18 ετών
25. Επεμβατική διάνοιξη μεσοκολπικής επικοινωνίας σε ασθενή άνω των 18 ετών
26. Βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για συγγενή καρδιοπάθεια σε ασθενή άνω των 18 ετών με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
27. Βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για συγγενή καρδιοπάθεια σε ασθενή άνω των 18 ετών χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
28. Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) σε πνευμονική αρτηρία ή στην περιοχή του ισθμού σε ασθενή άνω των 18 ετών
29. Διακορυφαία δια-αορτική τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
30. Διακαθετηριακή τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
31. Διακαθετηριακή τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
32. Διακαθετηριακή βαλβιδοπλαστική καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
33. Διακαθετηριακή βαλβιδοπλαστική καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
34. Διακαθετηριακή αντικατάσταση ή διόρθωση καρδιακών βαλβίδων χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
35. Επεμβάσεις κρανίου με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
36. Επεμβάσεις κρανίου με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
37. Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές.