Έξι περιπτώσεις κατά τις οποίες διευκολύνεται η προμήθεια ναρκωτικών στο σύστημα υγείας, καθώς επίσης και η χορήγηση των φαρμάκων αυτών σε ασθενείς που δεν μπορούν να καταστείλουν τον πόνο τους με άλλα σκευάσματα (π.χ. καρκινοπαθείς) μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται απευθείας από τη διεύθυνση Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας.

Η διευκόλυνση ήρθε από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος μεταβίβασε το δικαίωμα υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του υπουργείου, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη ρύθμιση των θεμάτων αυτών όταν ανακύπτουν.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση του υπουργού, ο προϊστάμενος της αντίστοιχης διεύθυνσης μπορεί να υπογράφει "Με εντολή Υπουργού" για τα παρακάτω θέματα:
1. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ναρκωτικών φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου για την προμήθειά τους. 
2. Υποβολή πάσης φύσεως στοιχείων προς Διεθνείς Οργανισμούς, σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 
3. Έγκριση χορήγησης ναρκωτικών φαρμάκων σε ασθενείς ύστερα από την υποβολή σχετικών αιτημάτων. 
4. Άδειες εξαγωγών και εισαγωγών ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και ανάκλησή τους. 
5. Άδειες αγοράς ναρκωτικών φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου από τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις ιδιωτικές κλινικές. 
6. Χορήγηση και ανάκληση των πάγιων αδειών αγοράς ναρκωτικών φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου σε ιδιώτες φαρμακοποιούς.

Σημειώνουμε ότι στη χώρα μας η κατανάλωση ναρκωτικών για θεραπευτικούς σκοπούς είναι από τις χαμηλότερες διεθνώς, λόγω περιορισμών στη διακίνηση των ναρκωτικών ακόμη και μέσα στο δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας  (νοσοκομεία).

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗΣΥΑ), οι περιορισμοί στην παυσίπονη θεραπεία γίνονται αντιληπτοί δεδομένου ότι στην Ελλάδα αντιστοιχούν 4mg μορφίνης ανά ασθενή έναντι 90 mg στη Δανία. Την ίδια στιγμή οι θάνατοι από καρκίνο φθάνουν τους 24.000 ετησίως αποτελώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Τέλος, η χώρα μας συμπεριλαμβάνεται στο 42% των χωρών παγκοσμίως που στους οργανισμούς λειτουργίας των νοσοκομείων τους, δεν προβλέπουν την ανάπτυξη κέντρων πόνου και παρηγορικής φροντίδας.