Σε δεινή θέση βρίσκονται οι ηλικιωμένοι στη χώρα μας, όσον αφορά στην κοινωνικοοικονομική τους ευημερία, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Helpage International για το 2015 που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα.

Το πρόβλημα εντείνεται από την αύξηση του ΦΠΑ στο 23% για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, που καλύπτουν υπερήλικες και ανοϊκούς ασθενείς, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δημόσιες δομές στη χώρα και σε πολλές περιπτώσεις οι συντάξεις δεν φτάνουν για την κάλυψη των φιλοξενουμένων υπερηλίκων, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν και τα παιδιά τους.

Τα παραπάνω επισημαίνει η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, ζητώντας την επαναφορά του ΦΠΑ στο 13%, γιατί διαφορετικά, το μέτρο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τις οικογένειες των ασθενών, οι οποίες θα φθάσουν σε οικονομικό αδιέξοδο.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Εταιρίας Νόσου Alzheimer Αθηνών κ. Παρασκευή Σακκά, "στη χώρα μας, οι υπερήλικες αποτελούν το 19,3% του πληθυσμού και σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη Global AgeWatch Index, η Ελλάδα βρίσκεται στην 79η θέση μεταξύ 96 κρατών με βάση κριτήρια όπως το εισόδημα, η υγεία, το μορφωτικό επίπεδο, το περιβάλλον, η απασχόληση, και άλλες βασικές παραμέτρους που απεικονίζουν ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας. 

Επιπλέον, στη χώρα μας υπάρχουν 200.000 άτομα με Άνοια και Νόσο Αλτσχάιμερ που έχουν αυξημένες και εξειδικευμένες ανάγκες φροντίδας. 

Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των ατόμων της τρίτης ηλικίας και των ανοϊκών ασθενών στη χώρα μας είτε δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είτε δεν έχουν υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον και καταφεύγουν στη λύση της διαβίωσης σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Πρέπει δε να λάβει κανείς υπόψη, ότι στη χώρα μας απουσιάζουν παντελώς κρατικές δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων και ειδικότερα ατόμων με άνοια. Πολλοί δε χρήστες των οίκων ευγηρίας, αδυνατούν να καλύψουν μόνο από τη σύνταξή τους τη μηνιαία επιβάρυνση και κατά συνέπεια σ’ αυτή συμβάλλουν και τα παιδιά τους.

Λόγω της βαριάς οικονομικής κρίσης που βιώνουμε στην Ελλάδα, η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, εκπροσωπώντας τα μέλη της, θεωρεί καταστροφική για τις οικογένειες των ασθενών με άνοια που διαβιούν στα νομίμως λειτουργούντα γηροκομεία της χώρας, την αύξηση του ΦΠΑ για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων από το 13% στο 23%. Πιστεύουμε ότι η αύξηση αυτή θα φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο την ομάδα των ευπαθών ηλικιωμένων τροφίμων των γηροκομείων της χώρας μας και τις οικογένειές τους. 

Καλούμε την Πολιτεία και όλους τους σχετιζόμενους φορείς να επιληφθούν τάχιστα της επίλυσης του προβλήματος και να επαναφέρουν το ΦΠΑ για τα γηροκομεία στο 13%".