Στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου, προσδιορίστηκαν τελικά για φέτος, τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας με τους οποίους ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί σύμβαση, αφήνοντας περιθώρια για αυξημένα clawback προς τις επιχειρήσεις υπηρεσιών υγείας.

Τα ανώτατα όρια που φθάνουν και φέτος -τελικά- τα αντίστοιχα όρια του 2014, υπέγραψε σήμερα ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος.

Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση επιτρέπει την εφαρμογή claw back και rebate στους παρόχους του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση υπέρβασης και αφορά την περίοδο 2015-2018, σε εφαρμογή της μνημονιακής υποχρέωσης.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα ανώτατα όρια δαπανών του ΕΟΠΠΥ προσδιορίζονται ως εξής:

  • Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών 235 εκ. ευρώ,
  • Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης 51 εκ. ευρώ,
  • Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής 45 εκ. ευρώ,
  • Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα 3 εκ. ευρώ,
  • Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 50 εκ. ευρώ, 
  • Διαγνωστικές Υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες) 302 εκ. ευρώ,
  • Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης 6 εκ. ευρώ και
  • Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού 110 εκ. ευρώ.