Δραματικά κάτω από το μισό των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων έχει καταβληθεί μέχρι στιγμής σε ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία, υγειονομικές περιφέρειες και πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας (ΠΕΔΥ) παρότι έχουμε ξεπεράσει το μισό της χρονιάς, ενώ χαμηλότερα του 50% κινούνται επίσης και οι πληρωμές μισθών στο σύστημα υγείας.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Προϋπολογισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Για την ακρίβεια, οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, υγειονομικών περιφερειών και ΠΕΔΥ έχουν φτάσει μόλις το 15,4% των προβλεπομένων, καθώς έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής μόλις 200 εκ. ευρώ, από τα προϋπολογιζόμενα 1.301 εκ. ευρώ. Αντίστοιχα πέρυσι, είχαν καταβληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 520 εκ. ευρώ.

Σε ... χαμηλούς ρυθμούς κινούνται και οι επιχορηγήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες φθάνουν το 46,3% των προβλεπομένων, καθώς μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί 151 εκ. ευρώ, όταν η πρόβλεψη αφορούσε 326 εκ. ευρώ και πέρυσι είχαν καταβληθεί στο πρώτο εξάμηνο 262 εκ. ευρώ.

Γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων, βλέπουν τους μισθούς τους να παίρνουν την ... κατιούσα, κατά 10% περίπου σε σχέση με πέρυσι, αλλά και σε σχέση με το τι θα έπρεπε να έχουν εισπράξει, καθώς τους έχει καταβληθεί το 44,9% του προβλεπομένου από τον προϋπολογισμό.

Συνολικά για αποδοχές προσωπικού νοσοκομείων έχουν καταβληθεί 860 εκ. ευρώ, δηλαδή το 44,9% από τα προβλεπόμενα 1.898 εκ. ευρώ (το μεσοπρόθεσμο προβλέπει 1917 εκ. ευρώ), όταν πέρυσι είχαν καταβληθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 942 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, για μισθούς στα νοσοκομεία έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής 859 εκ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός προέβλεπε 949 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο και για ολόκληρη τη χρονιά έχουν προϋπολογιστεί 1.898 εκ. ευρώ ( το μεσοπρόθεσμο προβλέπει 1.915 εκ. ευρώ για τις αμοιβές αυτές). Σε κάθε περίπτωση, πέρυσι, είχαν καταβληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 942 εκ. ευρώ.

Οι διαφορές του ενός εκ. ευρώ αφορούν εφημερίες γιατρών που έχουν καταβληθεί.

Για την ακρίβεια οι εφημερίες γιατρών και νοσηλευτών είναι και για τα μόνα ποσά που έχουν καταβληθεί όπως είχαν προβλεφθεί, καθώς έχουν φθάσει τα 161 εκ. ευρώ από τα 321 εκ. ευρώ που προβλέπονται για όλη τη χρονιά, δηλαδή έχουν καταβληθεί ακριβώς τα μισά, που μάλιστα είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι κατά 4 εκ. ευρώ.

Δραματική περικοπή έχουν υποστεί επίσης και οι δαπάνες περίθαλψης δημοσίου συνολικά, καθώς έχει καταβληθεί μόνο το 40,1% των προβλεπομένων, δηλαδή 23 εκ. ευρώ από 57 εκ. ευρώ, όταν πέρυσι είχαν καταβληθεί 20 εκ. ευρώ.