Πολλά αναμένεται να αλλάξουν στο χώρο των επιστημονικών συνεδρίων και συγκεκριμένα στη διαδικασία που θα ακολουθείται ώστε οι επιστήμονες της υγείας να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά. Πάντως προς το παρόν η «πληθωρικότητα» του κλάδου διατηρείται αμείωτη, ειδικά για τις πιο «προκλητικές» στα αυτιά των ιθυνόντων διοργανώσεις του εξωτερικού. Μια πληθωρικότητα που όμως δεν έμεινε ανεπηρέαστη και από την προσπάθεια των φαρμακευτικών εταιρειών να μειώσουν τα κόστη τους. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων που δημοσιοποιεί ο ΕΟΦ σχετικά με τα αιτήματα των φαρμακευτικών εταιρειών ώστε να καλύπτουν με νόμιμο τρόπο τις αποστολές επιστημόνων υγείας σε συνέδρια του εξωτερικού, τα συνολικό κόστος για το 14μηνο Μάιος 2016-Ιούνιος 2017 (δεν υπάρχουν στον ΕΟΦ στοιχεία για το πρώτο τετράμηνο του 2016) διαμορφώνεται στα περίπου 32 εκατ. ευρώ. Από αυτό το συνολικό προϋπολογισμό, θα πρέπει να αφαιρέσουμε αιτήματα με κόστος συμμετοχής γιατρών της τάξης των 3,1 εκατ. ευρώ, τα οποία απορρίφθηκαν από τον ΕΟΦ ή ακυρώθηκαν. Έτσι διαπιστώνουμε ότι στο προαναφερθέν διάστημα το συνολικό κόστος των αιτημάτων που εγκρίθηκαν έφτασε λίγο χαμηλότερα των 29 εκατ. ευρώ, όταν για το σύνολο του 2015 ξεπερνούσε τα 33 εκατ. ευρώ. Φαίνεται δηλαδή ότι πλέον οι προϋπολογισμοί των εταιρειών για συνέδρια αλλά πιθανότατα και η πιο σφιχτή πολιτική του ΕΟΦ οδήγησε και στον περιορισμό των αιτήσεων. 

Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά σημαντικά ζήτημα σχετικά με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων και της αξίας των παροχών επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια στο εξωτερικό.  Όπως γνωρίζουμε, η διαδικασία πάγωσε μετά από σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία μάλιστα υπερίσχυσε και του νέου αιτήματος που είχε υποβληθεί από τον ΕΟΦ.  

Παρόλ’ αυτά εδώ και μερικά χρόνια ο ΕΟΦ δημοσιοποιεί κάποια  στοιχεία τα οποία αφορούν στα συγκεντρωτικά κόστη των εταιρειών, χωρίς να αποκαλύπτονται κάποια προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στις αιτήσεις που υποβάλλουν φαρμακευτικές, αλλά και άλλες εταιρείες, προκειμένου να λάβουν την έγκριση του οργανισμού ώστε να καλύψουν το κόστος συμμετοχής των επιστημόνων υγείας σε συνέδρια του εξωτερικού. 
Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, διαπιστώθηκε ότι για το 14μηνο που αναφέραμε, ο ΕΟΦ ενέκρινε περί τα 6450 αιτήματα που αφορούσαν σε περισσότερες από 11.880 συμμετοχές κυρίως γιατρών (αλλά και κάποιων νοσηλευτών και φαρμακοποιών),  σε μια σειρά σημαντικών επιστημονικών συνεδριών εκτός Ελλάδας.  Σημειώνεται ότι τα συνολικά αιτήματα ήταν λίγο πάνω από 7.500 για περίπου 13.300 συμμετοχές γιατρών και επιστημόνων υγείας. Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΦ περί τα 360 ακυρώθηκαν και 690 απορρίφθηκαν

Η πλειονότητα των αποστολών που εγκρίθηκαν, δηλαδή τα περίπου 4640 αιτήματα αφορούσαν την κάλυψη των εξόδων μόνο για ένα άτομο. Όμως υπάρχουν και αιτήματα για 100 «μεγάλες» αποστολές οι οποίες και αγγίζουν το όριο που έχει τεθεί από πλευράς συμμετεχόντων, δηλαδή τους 10 επιστήμονες.  Τα αιτήματα για αυτές τις καλύψεις συμμετοχών, έχουν budget που μπορεί να ξεπεράσει και τα 40 χιλ. ευρώ για μια εταιρεία
Μάλιστα από την ανάλυση των στοιχείων που δημοσιοποιεί ο ΕΟΦ μόλις 40 αιτήματα από όσο ενέκρινε ξεπερνούν τα 30 χιλ. ευρώ σε κόστος συμμετοχών, έχοντας απορρίψει ελάχιστα. Γενικά φαίνεται οι «ακριβές» αποστολές πλέον να εκλείπουν.  

Σημειώνεται ότι από την 1η Σεπτεμβρίου το αλλάζει πλήρως το τοπίο διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων υγείας και της συμμετοχής των επαγγελματιών υγείας σε αυτά, σύμφωνα με νέα απόφαση της προέδρου του ΕΟΦ καθ. Κατερίνας Αντωνίου. Πάντως με βάση τα όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα και τα οποία δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα σχετικά με τον αριθμό συμμετεχόντων και τα κόστη, οι Επιστήμονες Υγείας συμμετέχουν σε Επιστημονικές εκδηλώσεις στο Εξωτερικό όπως:
• Διεθνείς (World Congresses)
• Πανευρωπαϊκές Εκδηλώσεις (European Congresses)
• Εκδηλώσεις-εξειδεικευμένα σεμινάρια, Ευρωπαϊκών χωρών και Β. Αμερικής, υψίστου επιστημονικού ενδιαφέροντος με διεθνή εμβέλεια - συμμετοχή και ομιλητές από διάφορες. 
• Εκδηλώσεις για σπάνιες παθήσεις,, με διοργανωτή επιστημονικό φορέα (όχι απλά αιγίδα του φορέα).

Η εγκύκλιος προσδιορίζει ως μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά χορηγό εταιρεία σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις-συνέδρια Εξωτερικού: 
• Για την Ευρώπη έως 10 Επαγγελματίες Υγείας ανά Συνέδριο.
• Για την Β. Αμερική 5 Επαγγελματίες Υγείας ανά Συνέδριο.
• Για τον υπόλοιπο κόσμο, 5 Επαγγελματίες Υγείας ανά Συνέδριο .
•Ο ετήσιος αριθμός συμμετοχής των Ε.Υ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις φορές ετησίως, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο στην Ευρώπη (π.χ. εάν η πρώτη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 3.6.2015, οι τρεις συμμετοχές προσμετρούνται έως 3.6.2016).
Η συγκεκριμένη εγκύκλιος θέτει επίσης όρια και συγκεκριμένα σημειώνει ότι  το κόστος φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εξωτερικού, καθορίζεται στα 70 ευρώ το ανώτερο κόστος  διατροφής συμπεριλαμβανομένου πρωινού, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το ανώτερο κόστος διαμονής 250 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.