Απολογιστική ημερίδα στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ) με την ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης από το ΕΣΠΑ, διοργανώνει  το ΚΕΕΛΠΝΟ, στις 29 Σεπτεμβρίου 2015.

Αποστολή του Eθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ) είναι η ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχής βελτίωση του μηχανισμού για τη συστηματική καταγραφή των νέων περιπτώσεων νεοπλασιών πανελλαδικά, καθώς και η επεξεργασία και διάθεση των συλλεγέντων δεδομένων και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. 

Περισσότεροι από 37.000 ογκολογικοί ασθενείς έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΑΝ έως τις 31 Αυγούστου 2015 — μεταξύ των οποίων και 173 παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες. 

Στην ηλεκτρονική καταγραφή δέχτηκαν να συμμετέχουν 47 νοσοκομεία (δημόσια, στρατιωτικά και ιδιωτικά). Η καταγραφή διεξάγεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχετικής άδειας λειτουργίας του ΕΑΝ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και τις απαιτήσεις του συστήματος ISO 27001:2013 με το οποίο το ΕΑΝ είναι πιστοποιημένο. 

Στην αναλυτική παρουσίαση αυτών των δεδομένων, αλλά και στην ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας του ΕΑΝ στην καταγραφή των στοιχείων για τον καρκίνο θα εστιάσει το πρώτο μέρος της Ημερίδας (9.30 π.μ. – 12.30 μ.μ.), που θα είναι ανοιχτό στο κοινό. 

Με εισηγήσεις θα συμμετέχουν οι: Παγώνα Λάγιου, Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Σοφία Καπνίδη, Επιστημονική Υπεύθυνη του ΕΑΝ, Ευαγγελία Τζάλα, Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων & Γραφείου Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και Σπανίων Νόσων του ΚΕΕΛΠΝΟ, και Ελένη Ψιάχου, Ιατρός-Αιματολόγος, Μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας των Ειδικών Ιατρών του ΕΑΝ. Εισαγωγική ομιλία θα κάνει η πρώην Πρόεδρος Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ και Ομότιμη Καθηγήτρια Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής της ΕΣΔΥ, Τζένη Κουρέα- Κρεμαστινού, η οποία θα συντονίσει, από κοινού με την Ευαγγελία Τζάλα, και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας (2.00 μ.μ. – 5.00 μ.μ.) θα είναι αφιερωμένο στη Διαδικασία Συναίνεσης (Consensus Panel), μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της λειτουργίας του ΕΑΝ.

Η Διαδικασία Συναίνεσης στοχεύει στην αναβάθμιση και ευρύτερη αποδοχή της συλλογής στοιχείων για τις νεοπλασίες και, κατ’ επέκταση, στην ανάδειξη της σημασίας μιας εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο. Για το σκοπό αυτό, ανοίγει τον διάλογο και καλεί σε διαβούλευση τους σημαντικότερους εμπλεκόμενους φορείς της χώρας: ιατρικές και επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και ενώσεις ασθενών που ασχολούνται με τις νεοπλασίες. Η Διαδικασία Συναίνεσης αναπτύσσεται σε δύο φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2015, με μεγάλη συμμετοχή διοικητικών φορέων, επιστημονικών εταιρειών και ΜΚΟ. Τα αποτελέσματα της φάσης αυτής θα παρουσιαστούν στην απογευματινή συνεδρίαση της Ημερίδας στις 29 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Β΄Φάσης διεξαγωγής της Διαδικασίας Συναίνεσης, από την Ελπινίκη Λαΐου, Επιστημονική συνεργάτιδα του ΕΑΝ, και την Ευαγγελία Τζάλα. 

Στην απογευματινή συνεδρίαση, θα ολοκληρωθεί και η ψηφοφορία που αφορά σε τοποθετήσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΑΝ, με στόχο τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων υγείας στη χώρα μας. Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας απευθύνεται αποκλειστικά στους εκπροσώπους των πιο πάνω εμπλεκόμενων φορέων.