Αμοιβή ανά επίσκεψη της τάξης των 25 ευρώ, και ανώτατο όριο ασθενών τους 1650, προκειμένου να είναι εφικτή η παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, διεκδικούν οι γενικοί γιατροί, ενόψει σύναψης συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να καλύπτεται ολόκληρος ο πληθυσμός της χώρας από την μεταρρύθμιση της ΠΦΥ βάσει του νέου νόμου.

Η Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής σε πρότασή της προς το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, προτείνει κλιμακούμενη αμοιβή και ωράριο των γενικών γιατρών ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών ευθύνης τους, που κυμαίνεται ανάλογα με τα πιθανά ραντεβού σε μηνιαία βάση.

Τονίζει ότι οι συμβεβλημένοι γιατροί, δεν θα πρέπει να αμείβονται χειρότερα από τους γιατρούς των ΤΟΜΥ, διότι αν το εγχείρημα πετύχει, τότε οι ιδιώτες γιατροί δεν θα υπάρχει λόγος οι πολίτες να στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, αν το σύστημα των ΤΟΜΥ κοστίζει ανά ασθενή, περισσότερο, τότε, εισάγονται ανισότητες στην κάλυψη του πληθυσμού, καθώς δημιουργούνται δυο ταχύτητες ΠΦΥ για τον αστικό πληθυσμό και όποιος είναι τυχερός θα λαμβάνει τις πιο ακριβές και πιο ολοκληρωμένες.

Και για την εξεύρεση των πόρων που απαιτούνται (περίπου 122 εκ. ευρώ), οι γενικοί γιατροί προτείνουν αναδιάρθρωση των δαπανών για ΠΦΥ με περικοπές άσκοπης σπατάλης "στον φαρμακοτεχνολογικό τομέα  (απεικονιστικές - εργαστηριακές εξετάσεις, φάρμακο, κλπ), καθώς τα χρήματα που απαιτούνται για την ΠΦΥ είναι περίπου όσα δαπανούνται ετησίως από τον ΕΟΠΥΥ για επιθέματα κατακλίσεων και συμπληρώματα ειδικής διατροφής".

Αναλυτικά, η πρόταση της Ένωσης, επισυνάπτεται εδώ.