Ιδιαίτερα χαμηλά κατατάσσεται η χώρα μας όσο αφορά στην κατανάλωση φαρμάκων, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ, όπως αποδεικνύεται από την ανάλυση των στοιχείων του οργανισμού τα οποία επεξεργάστηκε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Η μελέτη, στοιχεία της οποία παρουσιάστηκαν από το healthmag.gr  και πριν από μερικούς μήνες, επισημαίνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει τόσο από πλευράς όγκου αλλά όσο και από πλευράς κόστους  σημαντική απόκλιση σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, ο οποίο βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα.

Ειδικότερα, η κατάσταση που παρουσιάζεται επιβεβαιώνει την άποψη ότι στη χώρα μας πλέον δεν καταναλώνουμε υψηλά ποσά για φάρμακα, κάτι το οποίο αφενός επιβεβαιώνει τις χαμηλές τιμές των σκευασμάτων, αλλά κυρίως επιβεβαιώνει  το γεγονός ότι έχει πλέον καταρριφθεί και η εντύπωση ότι στη χώρα μας η πολυφαρμακία καλά κρατεί.

Σχετικά με την κατανάλωση με βάση τον όγκο τα στοιχεία αυτά είχαν παρουσιαστεί πριν από μερικούς μήνες (εδώ). Πλέον η ανάλυση της ΕΣΔΥ επεκτείνετε και όσον αφορά στα κόστη που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά αλλά και το δημόσιο σύστημα υγείας. Ειδικότερα από τα προσαρμοσμένα στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD HealthData-Οκτώβριoς 2016) τα οποία επεξεργάστηκε η ΕΣΔΥ και παρουσίασε πρόσφατα ο καθηγητής κ. Γιάννης Κυριόπουλος προκύπτουν τα εξής:

-    Στην θεραπευτική κατηγορία ATCA (Πεπτική οδός και μεταβολισμός)  η μέση κατανάλωση φαρμάκων κατά κεφαλή σε δολάρια στην Ελλάδα είναι 53,47 δολ. ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 95,8 δολ.

-    Στην θεραπευτική κατηγορία ATCΒ (σκευάσματα για το αίμα και τα αιμοποιητικά όργανα και περιλαμβάνει τους αντιθρομβωτικού παράγοντες, τα αντιαιμορραγικά, τα φάρμακα κατά της αναιμίας, τα υποκατάστατα αίματος και διαλύματα έγχυσης καθώς και άλλους αιματολογικούς παράγοντες)  η μέση Κατανάλωση φαρμάκων κατά κεφαλή στην Ελλάδα είναι 30,26 δολ. ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 74,2 δολ.

-    Στην θεραπευτική κατηγορία ATCC (Καρδιαγγειακό σύστημα) η μέση κατανάλωση φαρμάκων κατά κεφαλή στην Ελλάδα είναι 58,1 δολ. ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 143,9 δολ.

-  Στην θεραπευτική κατηγορία ATCG (Ουροποιογεννητικό σύστημα και ορμόνες του φύλου) η μέση κατανάλωση φαρμάκων κατά κεφαλή στην Ελλάδα είναι 17,9 δολ. ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 23 δολ.

-  Στην θεραπευτική κατηγορία ATCΗ (Ορμονικά σκευάσματα, εξαιρουμένων των γεννητικών ορμονών) η μέση κατανάλωση φαρμάκων κατά κεφαλή στην Ελλάδα είναι 9,06 δολ. ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 17,5 δολ.

-  Στην θεραπευτική κατηγορία ATCJ (Φάρμακα κατά των λοιμώξεων για συστηματική χορήγηση) η μέση κατανάλωση φαρμάκων κατά κεφαλή στην Ελλάδα είναι 34,61 δολ. ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 82,7 δολ.

-  Στην θεραπευτική κατηγορία ATCΜ (Φάρμακα αρθροπαθειών και μυοσκελετικών παθήσεων) η μέση κατανάλωση φαρμάκων κατά κεφαλή στην Ελλάδα είναι 18,8 δολ. ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 31,9 δολ.

-  Στην θεραπευτική κατηγορία ATCΝ (Νευρικό σύστημα) η μέση κατανάλωση φαρμάκων κατά κεφαλή στην Ελλάδα είναι 67,96 δολ. ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 100,4 δολ.  

-  Στην θεραπευτική κατηγορία ATCR (Αναπνευστικό σύστημα) η μέση κατανάλωση φαρμάκων κατά κεφαλή στην Ελλάδα είναι 31,92 δολ. ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 55,1 δολ.  

Πορεία 2017

Αξίζει να  σημειωθεί ότι τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δεν έχουν ενσωματώσει σε απόλυτο βαθμό τις τελευταίες τιμολογιακές εξελίξεις στην ελληνική αγορά φαρμάκου μετά και τα νέα δελτία τιμών αλλά και την είσοδο νέων σκευασμάτων στη αποζημίωση. Παρόλ’ αυτά τα στοιχεία για την ελληνική αγορά, κυρίως από το κανάλι των ιδιωτικών φαρμακείων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και διατηρείται  -ίσως και να μεγαλώνει- η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Μάλιστα όσον αφορά στην πορεία της αγοράς  υπενθυμίζεται ότι το 2016 η εξωνοσοκομειακή αγορά στα ιδιωτικά φαρμακεία κινήθηκε με άνοδο της τάξης του 1%, ενώ κατά το πρώτο επτάμηνο με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς που επικαλούνται την QuintilesIMS, σημειώνεται μικρή μείωση της τάξης του 1,2% στην αγορά φαρμακείου. Οι ίδιες εκτιμήσεις βέβαια διαπιστώνουν ότι από πλευράς όγκου η αγορά κινήθηκε κατά περίπου 2,3% υψηλότερα .

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία αυτά, στην αλυσίδα φαρμακείων ο όγκος των διακινούμενων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 διαμορφώθηκε στα 218 εκατ. τεμάχια. Επίσης από πλευράς αξίας (δηλαδή στοιχεία πωλήσεων στα φαρμακεία σε χονδρικές τιμές) η αγορά φαίνεται να υποχώρησε κοντά στα 1,6 δις. ευρώ. Επισημαίνεται ότι η μείωση της αξίας της αγοράς αποδίδεται στη μείωση των τιμών των γενοσήμων ενώ η άνοδο τους όγκου αποδίδεται και στην κατηγορία των on και off patent φαρμάκων