Ο ΙΣΑ προχώρησε σε νεώτερη επιστολή προς τον Οργανισμό, ζητώντας την αποπληρωμή των γιατρών που έχουν συμβληθεί με το φορέα, για σειρά πράξεων και εξετάσεων που έχουν πραγματοποιήσει στους ασφαλισμένους και για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί.

Η διοίκηση του ΙΣΑ με νεώτερη επιστολή της επισήμανε στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ότι ο Οργανισμός, ως ΝΠΔΔ έχει συμβληθεί με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και ιατρικές εταιρείες για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών της ειδικότητας τους στους ασφαλισμένους του ταμείου. Για τις υπηρεσίες τους δε αυτές, οι συμβεβλημένοι αμείβονται αφού υποβάλουν κατά μήνα κατάσταση εις διπλούν με τις επισκέψεις και πράξεις που πραγματοποίησαν σε ασφαλισμένους. 

Σημειώνει ακόμη πως "παρότι οι ιατροί παρέχουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σε εκτέλεση των όρων της σύμβασης με τον Οργανισμό, και χωρίς ουδέποτε να έχει υπάρξει κάποια αντισυμβατική συμπεριφορά ή διαφωνία από κανένα μέρος και ενώ έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία προς το ηλεκτρονικό σύστημα e-dapy , ο ΕΟΠΥΥ έχει καταστεί υπερήμερος καθότι δεν έχετε καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποίησαν". 

Ειδικότερα, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει σε όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς:
1) Το 10% των επισκέψεων από το έτος 2012 έως σήμερα
2) Το 10% των Ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων από το έτος 2012 
3)Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των ταμείων που υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΟΝ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) μέχρι και τον 12/2012. 
4) Τις επισκέψεις, ιατρικές πράξεις και εργαστηριακές εξετάσεις μηνών Απριλίου και Μάιου  του 2015. 

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τόσο των ίδιων των συμβεβλημένων γιατρών όσο και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με 23 επιστολές, συνεχίζεται η καθυστέρηση πληρωμής δεδουλευμένων ιατρών αμοιβών σε γιατρούς. 

Η επιστολή επαναφέρει σοβαρή καταγγελία για τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ που δημοσιοποιήθηκε από τους  πρώην Υπουργούς Υγείας Μάκη Βορίδη και Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι με ερώτηση τους στη Βουλή, κάνουν λόγο για «απωλεσθέντα» κονδύλια εκατομμυρίων. 

Σημειώνει ότι παρά την αγανάκτηση του ιατρικού σώματος, από τις καθυστερήσεις πληρωμής, ο ΕΟΠΥΥ δεν έκανε τίποτα, όμως η μη αποπληρωμή των οφειλομένων οδηγεί συνειδητά πλέον τους ιδιώτες ιατρούς και εργαστήρια σε οικονομική καταστροφή, ενόψει και της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.

Με την επιστολή τους οι εκπρόσωποι των γιατρών ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και συγκεκριμένα για:
1) Το 10% των επισκέψεων από το έτος 2012 έως σήμερα, ήτοι από την πρώτη μέρα της συστάσεώς του δεν έχει προβεί στην αποπληρωμή του 10% των οφειλόμενων ποσών αν και έχει επανειλημμένως οχληθεί.
2)Το 10% των Ιατρικών  πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων από το έτος 2012 ήτοι από την πρώτη μέρα της συστάσεώς του δεν έχει προβεί στην αποπληρωμή του 10% των οφειλόμενων ποσών αν και έχει επανειλημμένως οχληθεί.
3)Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των ταμείων που υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΟΝ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) μέχρι και τον 12/2012, αν και δημιουργείται η ενδοσυμβατική ευθύνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος υπεισήλθε στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των παραπάνω ταμείων ως καθολικός διάδοχος τους.
4) Τις επισκέψεις, ιατρικές πράξεις και εργαστηριακές εξετάσεις μηνών Απριλίου και Μάιου  του 2015.
Και καταλήγει η επιστολή, λέγοντας πως "οι γιατροί επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας".