Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η πρόοδος στη συγκρότηση των ΤΟΜΥ, είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στη συνάντηση του υπουργείου Υγείας, του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Σωτ. Μπερσίμη και του τεχνικού κλιμακίου της τρόικας, υπό τον επικεφαλής της Giuseppe Carone.

Στη συγκεκριμένη συζήτηση η τρόικα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξαιτίας της συγχρηματοδότησης για την στελέχωση των νέων υπηρεσιών που επιχειρούνται να εισαχθούν στο σύστημα υγείας της χώρας, ιδίως από το γεγονός του εξαιρετικά περιορισμένου ενδιαφέροντος των γιατρών της χώρας να στελεχώσουν τις νέες μονάδες.

Όπως όλα δείχνουν, το brain drain, δεν έχει αφήσει και πολλά περιθώρια για την κάλυψη των νέων μονάδων με γιατρούς, ενώ παράλληλα, οι προβλεπόμενες αμοιβές σε συνδυασμό με τις αμφιβολίες για την μετά τη λήξη της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης περίοδο, κάνουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος ολοένα και πιο δύσκολη, παρά τις παρατάσεις που έχουν δοθεί.

Την ίδια στιγμή οι καταγραφές στο σύστημα παρακολούθησης των νοσοκομείων, έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν εμφανίζονται δημόσια, με αποτέλεσμα οι σχετικές πληροφορίες να είναι άγνωστες, όπως άγνωστες παραμένουν και οι τυχόν υπερβάσεις, που θα επιβαρύνουν τους προμηθευτές των νοσοκομείων με το ανάλογο clawback, διακινδυνεύοντας τις ισορροπίες σε μια αγορά η οποία ακολουθεί την παρατεταμένη οικονομική κρίση της χώρας.

Οι δανειστές, στη σημερινή ατζέντα, θέτουν και το θέμα της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας (ΗΤΑ), καθώς η προβλεπόμενη επιτροπή δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί, ενώ η επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την ηπατίτιδα C, δεν έχει φέρει κάποιο αποτέλεσμα για τις τρεις επόμενες θεραπείες, παρότι η διαπραγμάτευση με τις φαρμακευτικές έχει ξεκινήσει.

Στη διάρκεια της συνάντησης, θα τεθεί το θέμα των clawback και rebate του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο της αξιολόγησης να έχει λυθεί το θέμα της πληρωμής του clawback παλαιοτέρων ετών.

Οι οφειλές των παρόχων του ΕΟΠΥΥ για clawback υπολογίζονται σε 450 εκ. ευρώ, τα οποία όμως αν καταστούν απαιτητά στην παρούσα φάση, πολλές ιδιωτικές μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης θα κλείσουν. Έτσι, η διοίκηση του Οργανισμού προωθεί κατ΄ αρχήν τους συμψηφισμούς, καθώς και νέα ρύθμιση για τα χρέη που θα προκύψουν μετά από την ολοκλήρωση των συμψηφισμών αυτών, ώστε η εξόφληση να γίνει τμηματικά και να μην υπάρξουν κλυδωνισμοί στην αγορά.