Δώδεκα επιπλέον κατηγορίες θεραπευτικών πρωτοκόλλων αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου η ΗΔΙΚΑ να τα συμπεριλάβει στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να "κλειδώσουν" οι θεραπευτικές επιλογές για κάθε πάθηση.

Τα νέα πρωτόκολλα, θα ενταχθούν στα ήδη υπάρχοντα, όπως του διαβήτη και της υπέρτασης και μεταξύ αυτών που βρίσκονται ήδη υπό επεξεργασία περιλαμβάνονται ογκολογικές και καρδιολογικές παθήσεις.

Με την εισαγωγή και των νέων πρωτοκόλλων, το σύστημα θα "κλειδώσει" και στο εξής οι θεράποντες γιατροί θα υποχρεούνται να τα ακολουθούν στη συνταγογράφησή τους, τόσο σε ότι αφορά τα φάρμακα (ιεράρχηση στις επιλογές των γιατρών), όσο και σε ότι αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται για να τεθεί η διάγνωση (επιλογή "πακέτων" εξετάσεων διερεύνησης).

Τα στοιχεία αυτά θα παραμένουν στο σύστημα και σιγά - σιγά, θα δημιουργείται έτσι ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς

Το θέμα των θεραπευτικών πρωτοκόλλων θα απασχολήσει τη σημερινή δεύτερη και πανηγυρική συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης, μαζί με την επιτροπή για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Στόχος είναι ως το τέλος του χρόνου να έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που απαιτούνται, προκειμένου να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα η κατάρτιση του ατομικού φακέλου ασθενούς, καθώς ήδη οι φάκελοι τηρούνται από 500 γιατρούς σε ολόκληρη τη χώρα, πιλοτικά. Μάλιστα, στο νέο νόμο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, προβλέπεται η τήρηση ατομικού φακέλου υγείας, από τους γιατρούς των ΤΟΜΥ, υποχρεωτικά.

Το επόμενο θέμα που θα απασχολήσει την Επιτροπή Παρακολούθησης, είναι τα στοιχεία για τη φαρμακευτική δαπάνη, όπως εξελίσσεται εντός και εκτός νοσοκομείων, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα επίσημα στοιχεία, με αποτέλεσμα οι φαρμακευτικές να μην μπορούν να υπολογίσουν το επερχόμενο clawback, ούτε να προγραμματίσουν τα οικονομικά των εταιριών τους ως το τέλος του έτους.

Στην ατζέντα της επιτροπής, έχει ενταχθεί προς συζήτηση η κατάρτιση Ενιαίου Μητρώου Φαρμάκων, ώστε για κάθε ένα φάρμακο να συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σε μία ενιαία πλατφόρμα. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να προταθεί η κατάρτιση του σχετικού μητρώου για οποιοδήποτε προϊόν χαρακτηρίζεται ως φάρμακο, είτε αποζημιώνεται είτε όχι, άρα εκτός από τα φάρμακα της θετικής λίστας, να προτείνεται να ενταχθούν στο ενιαίο μητρώο και αυτά που εντάσσονται στην αρνητική λίστα. Δεν θα συμπεριληφθούν στο μητρώο τα ΓΕΔΙΦΑ, όμως δεν είναι σαφές αν θα ενταχθούν στο μητρώο και τα ΜΗΣΥΦΑ.

Μεταξύ των εκκρεμών θεμάτων αρμοδιότητας της Επιτροπής Παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης, περιλαμβάνονται ακόμη:
 - ο αριθμός των φαρμάκων που μπορούν να αναγράφονται σε κάθε συνταγή, με στόχο να υπάρξει δυνατότητα αναγραφής πάνω από τριών σκευασμάτων την κάθε φορά, καθώς επίσης και
- η ομογενοποίηση των συσκευασιών των φαρμάκων, ώστε για τις οξείες περιπτώσεις τα φάρμακα που χορηγούνται να έχουν τη μικρότερη - αλλά πλήρη - δυνατή συσκευασία, ενώ για τις χρόνιες παθήσεις, οι συσκευασίες να έχουν τις δόσεις που χρειάζεται ο ασθενής ανά μήνα.