Νέες παραλίες τέθηκαν σήμερα εκτός κολύμβησης, λόγω της πετρελαιοκηλίδας στο Σαρωνικό.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, απαγορεύεται από σήμερα η κολύμβηση και στις παρακάτω ακτές:

Από την περιφερειακή ενότητα Πειραιά και Νήσων εξαιρέθηκαν: 
- στη Σαλαμίνα  οι ακτές κολύμβησης στον όρμο Λιμνιώνα κατά μήκος της ακτής εκατέρωθεν του πέτρινου θεάτρου Σεληνίων, μπροστά από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Σεληνίων και κατά μήκος της ακτογραμμής επί της οδού Ακτής Θεμιστοκλέους μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και 
- στον Πειραιά από την ακτή κολύμβησης πλησίον της σχολής Ναυτικών Δοκίμων ( Ακτή Θεμιστοκλέους 334) μέχρι και την παραλία της Φρεατίδας και
στις ακτές κολύμβησης της περιοχής «Βοτσαλάκια».
Στην περιφερειακή ενότητα Νοτίου τομέα Αθήνας, εξαιρέθηκαν όλες οι ακτές κολύμβησης στους δήμους Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικού - Αργυρούπολης και Γλυφάδας.
 
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η δημιουργία πετρελαιοκηλίδων στην επιφάνεια της θάλασσας περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη ποσότητα του διαλελυμένου οξυγόνου στο νερό με επιπτώσεις στους ζώντες οργανισμούς, καθώς και τη διείσδυση των ακτίνων του ήλιου στη θάλασσα, με επιπτώσεις στη φωτοσυνθετική ικανότητα των υδρόβιων φυτών. 
Η διαδικασία βιοαποικοδόμησης του πετρελαίου είναι μακρόχρονη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (θερμοκρασία, διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου, τύπος πετρελαίου). 
Από την καταβύθιση σταγονιδίων στα θαλάσσια ιζήματα διαταράσσονται οι βενθικοί οργανισµοί που φιλτράρουν την τροφή τους (π.χ µύδια, στρείδια) συσσωρεύουν υδρογονάνθρακες µε γοργούς ρυθµούς. Αν και οι άµεσες επιπτώσεις του πετρελαίου στις τροφικές αλυσίδες και δίκτυα θεωρούνται συχνά µικρής κλίµακας, δεν αποκλείονται µακροχρόνιες επιπτώσεις και ενδεχόμενα φαινόµενα βιοσυσσώρευσης.

Για τους λόγους αυτούς, το υπουργείο Υγείας επισημαίνει την ανάγκη σήμανσης από τους υπεύθυνους των πραναφερόμενων ακτών κολύμβησης με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση

Οι Λιμενικές Αρχές καλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μη καταστρέφονται. 
Σημειώνεται επίσης, ότι επειδή το φαινόμενο είναι δυναμικό, η συγκεκριμένη απόφαση θα τροποποιείται κάθε φορά, ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες των ακτών κολύμβησης.