Αρχικά σχεδιασμένα ως ερευνητικά εργαλεία, τα συστήματα μέτρησης της πελματικής πίεσης γίνονται πια ολοένα και λιγότερο δαπανηρά και περισσότερο δημοφιλή και στους αθλητές για τον σχεδιασμό της θεραπείας, την εκπαίδευσή τους και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

«Το ανθρώπινο πέλμα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, που αποτελείται από 26 οστά 19 μύες, 33 αρθρώσεις και 107 συνδέσμους.

Από τις δυνάμεις που ασκούνται σ’ αυτό κατά τη διάρκεια απλών ή σύνθετων κινήσεων και στάσεων, είναι εφικτή η αναγνώριση και αξιολόγηση της παθολογίας του ατόμου, προκειμένου να υπάρξει στοχευμένη παρέμβαση προς ανακούφιση των συμπτωμάτων που αυτή προκαλεί, αλλά και έλεγχος της απόδοσης της προτεινόμενης παρέμβασης», εξηγεί ο κ. Γεώργιος Κυρίτσης, γιατρός φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης του Ιδιωτικού Πολυϊατρείου Ηλιούπολης.

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να υφίστανται στον κορμό και στα κάτω άκρα.

Το πελματογράφημα μπορεί να πληροφορήσει για τα ανατομικά χαρακτηριστικά του πέλματος και τις δυνάμεις που εφαρμόζονται σ’ αυτό, με απώτερο στόχο την εξεύρεση στρατηγικών και κατασκευή βοηθημάτων (ορθοπεδικών πάτων), προς αποφυγή τραυματισμών ή επιδείνωσης των υφιστάμενων ιατρικών καταστάσεων, που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου ή την απόδοση των αθλητών.

Υπάρχουν διάφορα συστήματα, μεθοδολογίες και τεχνικές για την καταγραφή της πελματιαίας πίεσης, αλλά και παράμετροι της πίεσης του πέλματος, που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη λειτουργική ικανότητα των κάτω άκρων.

Τι συγκεκριμένα μπορούμε, όμως, να αποκομίσουμε, όταν υποβαλλόμαστε σε ένα πελματογράφημα; Σύμφωνα με τον κ. Κυρίτση, από τα σημαντικότερα οφέλη είναι  η αξιολόγηση της ισορροπίας,  η απεικόνιση των αφύσικων φορτίσεων που ασκούνται στο πέλμα, όταν στεκόμαστε όρθιοι καθώς και όταν βαδίζουμε και του χρόνου παραμονής αυτών των πιέσεων (δυνάμεων). Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής προσαρμοσμένων εσωτερικών πάτων παπουτσιών, διορθώνοντας τυχόν προβλήματα.

Οι ορθοπεδικοί πάτοι είναι, επίσης, ιδανικοί για άτομα που υποφέρουν από πλατυποδία, ανισοσκελία, βλαισοποδία, τενοντίτιδα αχιλλείου, βλαισογωνία, ραιβογωνία, ρευματικές παραμορφώσεις και μια σειρά άλλων προβλημάτων, αλλά και για άτομα που δεν έχουν κάποια παθολογία, αλλά επιβαρύνεται το μυοσκελετικό τους σύστημα λόγω ορθοστασίας.

Πολύ χρήσιμη είναι η διενέργεια πελματογραφήματος και κατασκευή εξατομικευμένων ορθοπεδικών πάτων για την πρόληψη τραυματισμού της ποδοκνημικής σε αθλητές. 

Σημαντική, όμως, είναι η συμβολή του πελματογραφήματος στην πρόληψη δημιουργίας έλκους στα άκρα ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη.