Αναθεώρηση της απόφασης για περικοπή προγραμμάτων εφημεριών των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων, ζήτησε από την 2η ΥΠΕ ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η ΟΕΝΓΕ.

Οι ΠΙΣ και ΟΕΝΓΕ θεωρούν πως τέτοιες αποφάσεις στο μέσο της τουριστικής περιόδου δημιουργούν προβλήματα στα ήδη φορτωμένα από πολίτες νησιά μας, με αποτέλεσμα να θίγεται η περίθαλψη και να εξουθενώνονται οι γιατροί.

Όπως επισημαίνεται σε από κοινού ανακοίνωση των δύο φορέων, "η έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και πόρων δεν πρέπει να γίνει η αιτία, ώστε να δυσχεραίνουμε τον τουρισμό και το ήδη επιβαρυμένο έργο των γιατρών, μειώνοντας επιπλέον το κίνητρο προσέλευσης νέων γιατρών στα νησιά μας, που τόσο το έχουμε ανάγκη.
Γι΄αυτό θα πρέπει:
-    Να αναθεωρηθεί η απόφαση της 2ης ΥΠΕ για περικοπή εφημεριών στα Κέντρα Υγείας και  Περιφερειακά Ιατρεία,
-    Να καλυφθούν τα κενά στα νησιά με μόνιμο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό,
-    Να αποζημιωθούν τα δεδουλευμένα των εφημεριών του 2015, σε όλους τους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ιατρείων, χωρίς περικοπές".