Μετά το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα, η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα κληθεί να περπατήσει σε "τεντωμένο σχοινί", με τον προϋπολογισμό για τον τομέα να αντιμετωπίζει μειώσεις σε σχέση με πέρυσι, σε συνδυασμό με μια σειρά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την εφαρμογή του 3ου Μνημονίου.

Η πολιτική που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια είναι λίγο-πολύ γνωστή και η εφαρμογή της θα βάλει τους ασθενείς σε αυξημένα έξοδα, αφού σύμφωνα και με την φετινή έκθεση της Eurostat, η ιδιωτική συμμετοχή στη χώρα μας, σημαίνει απ΄ ευθείας πληρωμές σε ποσοστό 28,8% (σε τιμές 2012 - το ποσοστό σήμερα υπερβαίνει το 30% σύμφωνα με εκτιμήσεις).

Το γεγονός αυτό, προβληματίζει την Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα να αναζητείται το κατάλληλο πρόσωπο που θα εφαρμόσει τα νέα μνημονιακά μέτρα, διατηρώντας παράλληλα κάποιες ισορροπίες στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών κατά το δυνατόν, τουλάχιστον για τις ευπαθέστερες ομάδες πληθυσμού.

Και αυτό, τη στιγμή που το ΕΣΥ δέχεται αυξημένες πιέσεις από τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας από τους πολίτες, ενώ τα μέτρα που έρχονται οδηγούν είτε σε αυξημένες συμμετοχές, είτε σε περιστολή ακόμη περισσότερο των δαπανών.

Την ίδια στιγμή, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου δεν είναι γνωστό αν θα παραμείνουν, εξαιτίας μιας όχι πολύ καλής "βαθμολογίας". Αυτό, σε αντίθεση με τον Ανδρέα Ξανθό, που θεωρείται βέβαιο ότι θα παραμείνει, ενδεχομένως και να αναβαθμιστεί σε υπουργό Υγείας, αν και οι ίδιοι κύκλοι αναφέρονται και στον υπηρεσιακό υπουργό Υγείας Θάνο Δημόπουλο, ο οποίος επέδειξε σημαντικό έργο κατά τη διάρκεια της θητείας του, διευθετώντας ζητήματα με πολύ αποτελεσματικό τρόπο.

Οι αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη, φυσικά, όμως ο καινούριος υπουργός Υγείας με την ανάληψη των καθηκόντων του θα έχει να μεριμνήσει για μια σειρά ζητήματα που προκύπτουν από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

Σε ότι αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη, μέλημα πρώτο θα πρέπει να είναι η τοποθέτηση μάνατζερ στα νοσοκομεία για τη βελτίωση της διαχείρισής τους, την άσκηση "σφιχτού" ελέγχου στις δημόσιες δαπάνες, διαχείριση  των προμηθειών σε φάρμακα και υλικά (σήμερα παρατηρούνται ελλείψεις κατά περιόδους και ανάλογα με το είδος προς προμήθεια), αλλά και εισαγωγή νέων μέτρων όπως τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, η καλύτερη μηχανοργάνωση, η επαναφορά του 5ευρου για τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία τους, η κάλυψη των ανασφαλίστων, η αύξηση χρήσης γενοσήμων σε ποσοστό 60-75% της αξίας κλπ.

Σε ότι αφορά την πρωτοβάθμια περίθαλψη που πλέον καλύπτεται σχεδόν ολοκληρωτικά από τον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται ρύθμιση των σχέσεων με τον ΕΟΠΥΥ σε ότι αφορά τους ιδιώτες γιατρούς, τα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές και την καταβολή του clawback (η εκκρεμότητα εδώ, αφορά τις εκκαθαρίσεις λογαριασμών για τους οποίους είχαν ξεκινήσει έλεγχο οι ελεγκτικές εταιρίες, όμως ποτέ δεν ολοκληρώθηκε).

Πρόσφατα η πρωτοβάθμια υγεία επιβαρύνθηκε με ΦΠΑ 23% με αποτέλεσμα οι επιβολές clawback και rebate να μετακυλύουν το κόστος αυτό στους ασθενείς, με συμπληρωματικές πληρωμές που δεν είναι βέβαιο ότι είναι πάντα νομότυπες... Από την πλευρά όμως των παρόχων υγείας, θεωρείται "αναγκαίο κακό" καθώς βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να απειλούνται από τα μέτρα που έχουν ήδη επιβληθεί, σε συνδυασμό με τις προθέσεις για περαιτέρω μείωση των τιμών των εξετάσεων και ιατρικών πράξεων, τη στιγμή που το ίδιο τιμολόγιο ισχύει από το 1990, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις από τότε.

Το πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί σε συνδυασμό με τον πολυπόθητο "Χάρτη Υγείας" που θα προσδιορίσει τις πραγματικές ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας ανά περιοχή σε ολόκληρη τη χώρα. Για το συγκεκριμένο θέμα, σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την καθιέρωση αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, θα υπάρξει και η απαραίτητη τεχνική βοήθεια από τους δανειστές -εταίρους.

Σε ότι αφορά το φάρμακο, ως κεντρική εκκρεμότητα φαντάζει το θέμα της μείωσης των τιμών όταν χάνουν την προστασία της πατέντας τους, οπότε θα πρέπει το πρωτότυπο σκεύασμα να μειώνεται στο 50% της αρχικής αξίας του και τα γενόσημά του στο 32% της αρχικής αξίας του πρωτοτύπου. Το ζήτημα όμως δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη σε ότι αφορά ολόκληρη την εικόνα των γενοσήμων, αφού έχουν ανακύψει διάφορα προβλήματα στη συνταγογράφηση μόνο με δραστική ουσία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιχειρείται να λυθούν. Διότι ο τρόπος μέχρι τώρα εφαρμογής του μέτρου, φέρνει σοβαρούς κλυδωνισμούς στις ελληνικές φαρμακευτικές βιομηχανίες, οι οποίες θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε απολύσεις αν δεν υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας, οπότε η μείωση των τιμών θα αντισταθμιστεί από μειώσεις σε διαθέσιμο εισόδημα, ανεργία, μείωση εξαγωγών και περαιτέρω ύφεση.

Στα μέτρα για το φάρμακο, συμπεριλαμβάνεται επίσης η έκδοση δελτίου τιμών (γενική ανακοστολόγηση) ανά εξάμηνο, με στόχο την ταχεία μείωση των τιμών όταν χάνεται η προστασία της πατέντας, η εισαγωγή πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, ο έλεγχος του όγκου της συνταγογράφησης, η εισαγωγή κριτηρίων για εισαγωγή στη θετική λίστα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ και η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας από το 2017.

Ο στόχος συνολικά, είναι η καθολική κάλυψη του πληθυσμού από το σύστημα υγείας της χώρας, με την κατάρτιση μητρώου ασθενών, την πλήρη εφαρμογή ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διαδρομής του ασθενή στο σύστημα υγείας και των έλεγχο της δαπάνης που προκαλείται από τη διαδρομή αυτή.