Συμπληρώματα διατροφής όχι μόνο στα φαρμακεία, αλλά και σε κάθε είδους κατάστημα που πωλεί τυποποιημένα τρόφιμα, θα μπορεί στο εξής να αναζητά κανείς, με την εναρμόνιση της νομοθεσίας με την αντίστοιχη κοινοτική.

Οι δε πωλήσεις μέσω ίντερνετ ή κάθε άλλου είδους πώληση εξ΄ αποστάσεως, μπορεί να γίνεται από τα παραπάνω καταστήματα και μόνο από αυτά, και μάλιστα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις πώλησης εξ΄ αποστάσεως.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες υγιεινής, καθώς και οι προδιαγραφές των παρασκευαστών ως προς τις συνθήκες αποθήκευσης και έκθεσης των προϊόντων στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.

Η τοποθέτηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, με ευκρινή σήμανση "Συμπληρώματα διατροφής".

Τα παραπάνω προβλέπονται σε κοινή απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου για την εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική ΟΔ/2002/46/ΕΚ «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής» και κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται και τρία παραρτήματα τα οποία προβλέπουν αναλυτικά ποιά είναι τα προϊόντα που ορίζονται ως συμπληρώματα διατροφής, αλλά και σε ποια δοσολογία μπορούν να κυκλοφορούν, καθώς και όλες οι λεπτομέρειες για τη δυνατότητά τους να κυκλοφορούν στην αγορά μετά από γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, τις προδιαγραφές, που θα πρέπει να πληρούν καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται όταν οι προδιαγραφές αυτές δεν τηρούνται.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, νοούνται ως:

 α) "Συμπληρώματα διατροφής" τα διατροφικά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις (π.χ βρώσιμα εκχυλίσματα φυτών και άλλα συστατικά φυσικής προέλευσης με θρεπτικά συστατικά όπως βιταμινούχα, μέταλλα, αμινοξέα, πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικές ουσίες κ.τ.λ), μεμονωμένων ή σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές, ήτοι μορφές παρουσίασης όπως κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόμοιες μορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο και άλλες παρόμοιες μορφές υγρών και κόνεων που προορίζονται να ληφθούν σε προμετρημένες μικρές μοναδιαίες ποσότητες. 

β) "θρεπτικά συστατικά", οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία 

Τα συμπληρώματα διατροφής διατίθενται στο εμπόριο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στους κανόνες που θεσπίζει η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση. Απαγορεύεται η εισαγωγή, πώληση ή δωρεάν διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής που δεν πληρούν τους όρους αυτούς. 

Καθαρότητα

Για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι και με τις μορφές που παρατίθενται στο παράρτημα II. 

Στις ουσίες του παραρτήματος ΙΙ εφαρμόζονται τα κριτήρια καθαρότητας που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία για τη χρήση τους στην παρασκευή τροφίμων. 

Για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ για τις οποίες δεν καθορίζονται κριτήρια καθαρότητας από την κοινοτική νομοθεσία και μέχρι της θεσπίσεως σχετικών προδιαγραφών, εφαρμόζονται κριτήρια καθαρότητας γενικής αποδοχής τα οποία συνιστώνται από διεθνείς οργανισμούς και ισχύουν εθνικές διατάξεις που ορίζουν αυστηρότερα κριτήρια. 

Μέγιστη περιεκτικότητα

Οι μέγιστες ποσότητες βιταμινών και ανόργανων στοιχείων που περιέχονται στα συμπληρώματα διατροφής καθορίζονται σε συνάρτηση με την ημερήσια δόση τη συνιστώμενη από τον παρασκευαστή, συνεκτιμωμένων των εξής: 
α) του ανώτερου επιπέδου ασφαλείας (Upper Safe Limit) βιταμινών και ανόργανων στοιχείων που καθορίζεται κατόπιν επιστημονικής αξιολόγησης των κινδύνων, η οποία στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα γενικής αποδοχής, λαμβάνοντας, ενδεχομένως, υπόψη τους διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας των διαφόρων ομάδων καταναλωτών, 
β) της ημερήσιας πρόσληψης βιταμινών και ανόργανων στοιχείων από την συνήθη τροφή και από άλλες διαιτητικές πηγές, 
γ) του κατώτατου και ανώτατου ορίου ημερήσιας πρόσληψης βιταμινών και ανόργανων στοιχείων άλλων ευρωπαϊκών κρατών. 

Κατά τον καθορισμό των μεγίστων ποσοτήτων, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς βιταμινών και ανόργανων στοιχειών για τον πληθυσμό. 

Στο παράρτημα III παρατίθεται πίνακας συνιστώμενης ημερήσιας δόσης για τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής".

Επισήμανση

Η επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των συμπληρωμάτων διατροφής δεν πρέπει να αποδίδει στα προϊόντα αυτά ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας ανθρώπινης νόσου, ούτε να αναφέρει τέτοιες ιδιότητες.

Η επισήμανση των συμπληρωμάτων διατροφής περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τα ακόλουθα στοιχεία με ευανάγνωστο και ευδιάκριτο τρόπο. 
α) το όνομα των κατηγοριών θρεπτικών συστατικών ή ουσιών που χαρακτηρίζουν το προϊόν ή ένδειξη σχετική με τη φύση των εν λόγω θρεπτικών συστατικών ή ουσιών, 
β) τη συνιστώμενη για ημερήσια κατανάλωση δόση του προϊόντος, 
γ) προειδοποίηση να μην γίνεται υπέρβαση της συγκεκριμένης συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. 
δ) δήλωση ότι τα Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. 
ε) δήλωση σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα μικρά παιδιά. 
στ) ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ με μνεία ότι το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης. 
ζ) η προειδοποίηση: «Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας». 

Η επισήμανση των συμπληρωμάτων διατροφής που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και για το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης τους, πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.

Η επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των συμπληρωμάτων διατροφής δεν πρέπει να αναφέρει ρητώς ή να υπονοεί ότι μία ισορροπημένη και ποικίλη δίαιτα δεν αποτελεί επαρκή πηγή κατάλληλων ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών.

Περιεκτικότητα

Η ποσότητα των θρεπτικών συστατικών ή των ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, η οποία περιέχεται στο προϊόν, δηλώνεται στην επισήμανση υπό αριθμητική μορφή. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται για τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία καθορίζονται στο παράρτημα Ι. 

Οι δηλούμενες ποσότητες των θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών αναφέρονται στη συνιστώμενη ημερήσια δόση του προϊόντος, όπως αναγράφεται στην επισήμανση. 

Οι πληροφορίες για τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία εκφράζονται επίσης ως εκατοστιαίο ποσοστό των τιμών αναφοράς που αναφέρονται κατά περίπτωση στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος ΧΙΙΙ του Κανονισμού 1169/2011/ΕΕ.

Τιμές

Οι δηλούμενες τιμές είναι μέσες τιμές, στηριζόμενες στην ανάλυση του προϊόντος από τον παρασκευαστή. 

Το εκατοστιαίο ποσοστό των τιμών αναφοράς για τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία, είναι δυνατόν να δηλώνεται και με γραφική παράσταση.

Κυκλοφορία στην αγορά

Ο παρασκευαστής ή ο θέτων σε κυκλοφορία στην Ελλάδα συμπληρώματα διατροφής γνωστοποιεί άμεσα στον ΕΟΦ την εν λόγω θέση σε κυκλοφορία.
Για τα συμπληρώματα διατροφής που ήδη κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε. και που περιέχουν μόνο βιταμίνες και ανόργανα συστατικά του παραρτήματος Ι με τις μορφές του παραρτήματος II, η γνωστοποίηση περιλαμβάνει:
- αίτηση
- υπόδειγμα της επισήμανσης
- παράβολο του άρθρου13 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 (ΦΕΚ Β΄1098 /2006) περί τελών, μειωμένο κατά 50%.

Για εισαγωγή προϊόντος από τρίτες χώρες απαιτούνται επιπλέον η σύνθεση και το πιστοποιητικό ανάλυσης του παραγωγού, καθώς και παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 (ΦΕΚ Β΄1098 2006) περί τελών.

Για τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν ουσίες με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και II, οι οποίες χρησιμοποιούνται στα συμπληρώματα, αλλά δεν έχουν θεσπιστεί ειδικοί ενωσιακοί κανόνες, υποβάλλεται γνωστοποίηση που περιλαμβάνει επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία, όπως ποιοτική και ποσοτική σύσταση, πιστοποιητικό ανάλυσης του παρασκευαστή, καθώς και παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05.

Για τα συμπληρώματα διατροφής τα οποία παρασκευάζονται στην Ελλάδα πρέπει να έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές.

Κάθε τροποποίηση των στοιχείων του φακέλου γνωστοποιείται άμεσα στον ΕΟΦ, εφαρμόζονται δε αναλόγως τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου αυτού.

Ο ΕΟΦ αναρτά στην ιστοσελίδα του πλήρη κατάλογο των συμπληρωμάτων διατροφής που κυκλοφορούν νόμιμα, τον οποίο επικαιροποιεί τακτικά, σύμφωνα με τα τηρούμενα και υποβαλλόμενα σε αυτόν στοιχεία. Όσες επιχειρήσεις διακόπτουν την κυκλοφορία γνωστοποιηθέντος συμπληρώματος διατροφής, υποβάλλουν στον ΕΟΦ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της διακοπής της κυκλοφορίας σχετική δήλωση με μνεία του αριθμού γνωστοποίησης.

Πώληση

Η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπεται να γίνεται από τα φαρμακεία, καθώς και τα καταστήματα τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται να πωλούν τυποποιημένα τρόφιμα.

Η πώληση εξ αποστάσεως συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπεται μόνο από τις παραπάνω πηγές. και εφόσον πληρούνται οι ειδικοί όροι της νομοθεσίας για πωλήσεις εξ αποστάσεως.

Η διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής θα πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές των παρασκευαστών ως προς τις συνθήκες αποθήκευσης και έκθεσης των προϊόντων σε ό,τι αφορά τους κανόνες υγιεινής, τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.

Η τοποθέτηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, με ευκρινή σήμανση "Συμπληρώματα διατροφής", υπό μορφή πινακίδας, τουλάχιστον 15 Χ 25 εκατ, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται αναρτημένη σε κεντρικό και ευδιάκριτο σημείο της προθήκης.

Σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Φ. επί τη βάσει νέων δεδομένων ή επαναξιολόγησης διαπιστώσει εμπεριστατωμένα ότι η χρήση ενός από τα προϊόντα αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, μολονότι το προϊόν πληροί τους όρους της νομοθεσίας, μπορεί να αναστείλει ή να περιορίσει προσωρινά με αιτιολογημένη απόφασή του την εφαρμογή αυτών των διατάξεων στην Ελλάδα, κοινοποιώντας τη σχετική απόφασή του στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. 

Η Επιτροπή εξετάζει, το συντομότερο δυνατό, τους λόγους που επικαλείται ο ΕΟΦ ή άλλο κράτος μέλος και διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη στα πλαίσια της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. Στη συνέχεια γνωμοδοτεί και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 
Ο Ε.Ο.Φ. μπορεί να διατηρεί στην περίπτωση αυτή, τα ασφαλιστικά μέτρα που λαμβάνει έως την τυχόν θέσπιση τροποποιήσεων από την Επιτροπή.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν ανταποκρίνονται στους όρους της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, τότε ο ΕΟΦ ενημερώνει τον γνωστοποιήσαντα ότι:
α) το προϊόν ως εκ της συνθέσεώς του δεν υπάγεται στα συμπληρώματα διατροφής και ότι δεν μπορεί να το κυκλοφορήσει ως τέτοιο στην αγορά, ή
β) το προϊόν είναι μεν, ως εκ της συνθέσεώς του συμπλήρωμα διατροφής, εντούτοις η παρουσίαση του δεν ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, ως ισχύει κάθε φορά. 
Ο θέτων σε κυκλοφορία το προϊόν στην Ελλάδα και γνωστοποιήσας την κυκλοφορία του ΕΟΦ υποχρεούται να συμμορφωθεί εντός 60 ημερών από τη σχετική προς τούτο ενημέρωση από τον ΕΟΦ, ειδάλλως επιβάλλονται κυρώσεις.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Ν.Δ. 96/1973 (ΦΕΚ Α 173), όπως το ύψος τους αναπροσαρμόσθηκε με το άρθρο 175 παρ. 2 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/ΓΠ. 32221/2013 (ΦΕΚ Β 1049).

Τα παραρτήματα επισυνάπτονται, εδώ.