Το D/C/F/TAF, το μοναδικό δισκίο με βάση τη δαρουναβίρη που ενδείκνυται για τη θεραπεία αυτής της ομάδας ασθενών, συνδυάζει την αποδεδειγμένη και μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της δαρουναβίρης, με το βελτιωμένο προφίλ των νεφρικών εργαστηριακών εξετάσεων και της οστικής πυκνότητας του συνδυασμού F/TAF, σε σύγκριση με τον συνδυασμό F/TDF (εμτρισιταβίνη / φουμαρική τενοφοβίρη δισοπροξίλη).

Το σημαντικό, δε, είναι ότι οι ασθενείς με έιτζ μπορούν, πλέον, να παίρνουν μόνο ένα χάπι μία φορά την ημέρα, αντί για πολλά διαφορετικά - κάτι που εν πολλοίς διευκολύνει και τη συμμόρφωσή τους στη θεραπεία.

Είναι η μόνη εγκεκριμένη θεραπεία που προσφέρει τα πλεονεκτήματα ενός STR, σε συνδυασμό με τον υψηλό γενετικό φραγμό στην ανάπτυξη αντοχής, που προσφέρει η δαρουναβίρη.

«Υπάρχουν σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή που είναι φορείς του HIV. Η διαθεσιμότητα θεραπευτικού σχήματος ενός δισκίου, με υψηλό φραγμό στις μεταλλάξεις αντοχής, περιορίζει την ανάγκη χορήγησης ξεχωριστών δισκίων, μειώνοντας την επιβάρυνση από τη λήψη δισκίων στην καθημερινότητα των ασθενών, και βοηθώντας τους να επιτύχουν καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία και ιολογική καταστολή», είπε ο Jean-Michel Molina, καθηγητής λοιμωδών νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο Paris Diderot.

«Στη Janssenέχουμε αναλάβει τη δέσμευση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και καινοτόμων θεραπειών, που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της συμμόρφωσης και της αντοχής.

Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε τον HIV πιο απλά, βοηθώντας όλους όσοι ζουν με τον ιό HIV να επιτύχουν μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα βελτιωμένη ποιότητα ζωής», είπε ο ο Lawrence M. Blatt, Ph.D., γενικός διευθυντής θεραπευτικής κατηγορίας, Janssen Infectious Diseases Therapeutics.

Τα αποτελέσματα μίας μελέτης βιοϊσοδυναμίας που συνέκρινε το D/C/F/TAF με τη συνδυασμένη χορήγηση των ξεχωριστών παραγόντων δαρουναβίρης [D] 800 mg, κομπισιστάτης [C] 150 mg, και του συνδυασμού σταθερών δόσεων εμτρισιταβίνης /τενοφοβίρης αλαφεναμίδης [FTC/TAF] 200 mg/10 παρουσιάστηκαν τον Ιούλιο στο συνέδριο της διεθνούς εταιρείας για το έιτζ στο Παρίσι. 

Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι το STR, χορηγούμενο μία φορά την ημέρα, είναι βιοϊσοδύναμο με τη συνδυασμένη χορήγηση των επιμέρους παραγόντων.