Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμη η απαιτούμενη αλλαγή στο νομικό πλαίσιο για την παραγωγή σκευασμάτων φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα μας.

Στο μεταξύ όμως, αν ασθενής χρειάζεται το συγκεκριμένο σκεύασμα, μπορεί να γίνει αίτηση στον ΕΟΦ και μέσω του ΙΦΕΤ το σχετικό φάρμακο να εισαχθεί από μία εταιρεία που το εμπορεύεται σε άλλες χώρες, η εισαγωγή να γίνει νόμιμα και να υπάρχει πρόσβαση μέσω του κρατικού μονοπωλίου και η διάθεση να γίνει από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, επισημαίνοντας παράλληλα, ότι δεν υπάρχει ακόμη ακόμα ενδιαφέρον από την πλευρά των εταιρειών να φέρουν να υποβάλλουν φακέλους στον ΕΟΦ να πάρουν αδειοδοτηση και στη συνέχει να ακολουθηθεί η διαδικασία που υπάρχει και για τα υπόλοιπα φάρμακα.

Πρόσθεσε ότι χρειάζεται μία αλλαγή στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή στο νόμο 4139/13, που να δίνει την δυνατότητα κατ’ εξαίρεση καλλιέργειας στη χώρα μας και επεξεργασίας φυτών κάνναβης με στόχο τη φαρμακευτική τους αξιοποίηση. Αυτό εκκρεμεί. Πρόκειται όμως για μία υπόθεση διυπουργικού συντονισμού, όπου συμμετέχουν τέσσερα Υπουργεία: Υγείας, Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Αναμένεται η τελική νομοθετική ρύθμιση η οποία θα έρθει στη Βουλή και θα προβλέπει το ευνοϊκό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που θα πρέπει να τηρηθούν για να μπορεί κάποιος επενδυτής να κάνει μία καθετοποιημένη μονάδα, η οποία θα περιλαμβάνει την παραγωγή, την επεξεργασία και την τελική διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.