Στη σύνδεση με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική προχωρά το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για τις κεντρικές εγκαταστάσεις του έκτασης 8.000 τ.μ. στην Αθήνα. 

Με την ενέργεια αυτή, το ΕΚΑΒ υποκαθιστά τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης, με αυτή της χρήσης φυσικού αερίου σε δύο εγκαταστάσεις γραφείων & συνεργείων συνολικής δυναμικότητας 765.000 Kcal/h, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό του κόστος, καθώς και τους εκπεμπόμενους ρύπους CO2 κατά 27 τόνους ετησίως. 

Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για διασύνδεση των αντίστοιχων σε μέγεθος κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. 

Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο οριστικοποίησης της χρηματοδότησης για την προκήρυξη της κατασκευής του έργου. 

Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ θεωρεί ότι στο πλαίσιο ανασυγκρότησης της Δημόσιας Υγείας, οφείλει να συμβάλλει με κάθε τρόπο στις προσπάθειες εξορθολογισμού του ενεργειακού της κόστους, και το φυσικό αέριο αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος.