Σε καταγραφή του ξενοδοχειακού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού του ΕΚΕΠΥ προχωρεί το υπουργείο Υγείας με απόφαση του γενικού γραμματέα Σπύρου Κοκκινάκη, ο οποίος συνέστησε ειδική επιτροπή για το σκοπό αυτό.

Το πόρισμα της επιτροπής -που συστήθηκε την περασμένη εβδομάδα- θα παραδώσει η επιτροπή στο νέο Διοικητή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Νίκο Παπαευσταθίου, ο οποίος ζήτησε την καταγραφή αυτή με αίτημά του, στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης.

Πρόεδρος της επιτροπής ανέλαβε ο κ. Δημ. Βασιλογιάννης, Υπάλληλος στη Μονάδα Διαμόρφωσης Πολιτικών Υγείας και Τουρισμού Υγείας, με αναπληρωτή, τον Κων. Μπλούκο, Υπάλληλο στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης, τον Κων. Κήρυκο με αναπληρωτή του κ. Γ. Σεϊντή (υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και την κ. Βασιλική Ρηγάτου, Υπάλληλο στο Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», με διάθεση στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ., με αναπληρώτρια την κ. Αικ. Σολωμού, Υπάλληλο στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης. 

Το πόρισμα θα συνταχθεί είτε συλλογικά από την Επιτροπή ή από το τρίτο μέλος που μπορεί να ορισθεί Γραμματέας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαευσταθίου, ζήτησε ο ίδιος την καταγραφή του εξοπλισμού γιατί δεν είχε γίνει ποτέ κάτι τέτοιο προηγουμένως, όμως θα ήθελε με αφορμή την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του, να γνωρίζει τι ακριβώς παραλαμβάνει...

"Προσέχουμε" για να "έχουμε"...