Αιφνιδιασμένοι δηλώνουν οι εκπρόσωποι των γιατρών στο αίτημα του ΕΟΠΥΥ για συμψηφισμούς οφειλών προκειμένου να οριστικοποιηθούν μετά την εκκαθάριση των οφειλών και από τις δύο πλευρές (ΕΟΠΥΥ - παρόχων) τα τελικά ποσά του clawback που υπολείπονται να καταβληθούν στον Οργανισμό.

Ήδη την περασμένη Τετάρτη, ο ΕΟΠΥΥ έστειλε ειδοποιητήρια στους γιατρούς να προχωρήσουν σε συμψηφισμό των οφειλών του με τον Οργανισμό, εντός τριών ημερών.

Στις ανακοινώσεις διαμαρτυρίας τους, τόσο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, όσο και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησαν παράταση για την διαδικασία του συμψηφισμού και 120 δόσεις για τα ποσά που θα προκύψουν.

Η πιο έντονη αντίδραση, ήρθε από την ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ, η οποία μίλησε για απόλυτο παραλογισμό να παραιτηθούν οι γιατροί από οποιαδήποτε ένδικα μέσα ή απαίτηση τόκων υπερημερίας για τις οφειλές του οργανισμού, κοινοποίησε σχετικό εξώδικο στον ΕΟΠΥΥ, καθώς επίσης και δήλωση εναντίωσης στους γιατρούς - μέλη της, προκειμένου να είναι νομικά κατοχυρωμένοι εφόσον αρνηθούν να μετέχουν στην προτεινόμενη από τον ΕΟΠΥΥ διαδικασία.

Με επιστολή του ο ΠΙΣ επισημαίνει στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ καθ. Σωτ. Μπερσίμη ότι η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για τον συμψηφισμό οφειλών των παρόχων εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών 2012-2015 αποτελεί τελεσίγραφο ουσιαστικά σε κάθε πάροχο να αποδεχθεί τον συμψηφισμό αυτό, δεδομένου ότι η προθεσμία των τριών ημερών είναι ασφυκτική για όλους τους παρόχους, ιδιαίτερα τους πλέον μικρούς.

Στην  προθεσμία των τριών ημερών  που τίθεται, είναι δύσκολος, αν όχι ακατόρθωτος, ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που αναρτήθηκαν.

Παράλληλα επισημαίνει ότι οι τιμές των ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων που διαμόρφωσαν τις οφειλές έως το 2015, ήδη από το 2016 μειώθηκαν κατά 70%. Οπότε υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αδυναμίας πολλών παρόχων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται.

Ο ΠΙΣ ζήτησε παράταση στην προθεσμία των τριών ημερών και καθορισμό τουλάχιστον 120 δόσεων για τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλομένων.


Ο ΙΣΑ

Αντίστοιχη επιστολή έστειλε ο ΙΣΑ αμέσως μόλις κοινοποιήθηκαν τα ειδοποιητήρια. Στην επιστολή του επισημαίνει ότι η πρόταση είναι αιφνιδιαστική, εκβιαστική και αόριστη για τους ακόλουθους λόγους: 

  • Η προθεσμία των 3 ημερών είναι ασφυκτική ειδικά για τα μικρά εργαστήρια και πολυϊατρεία που δεν διατηρούν διπλογραφικά βιβλία. Καθιστά οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων που αναρτήθηκαν πρακτικά αδύνατη.
  • Δεν προκύπτει πότε και με ποιο ακριβώς τρόπο θα κληθούν να καταβάλουν το υπερβάλλον οι πάροχοι εκείνοι οι οποίοι, μετά τον κατά τον  παραπάνω υπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, έχουν οφειλή. Αιτούμαστε οι δόσεις να είναι τουλάχιστον 120, τηρώντας ίσο μέτρο με εκείνο που ισχύει και για τους λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου.
  • Δεν προκύπτει ποιες θα είναι οι συνέπειες απόρριψης της προτάσεως συμβιβασμού για τον πάροχο. 

Το ΔΣ του ΙΣΑ ζήτησε ζητά να διασαφηνιστούν τα παραπάνω, να τεθεί μεγαλύτερη προθεσμία από αυτή των 3 ημερών και να διασφαλιστεί η δυνατότητα καταβολής τυχόν οφειλής σε 120 δόσεις. Και ενημέρωσε τα μέλη του ότι μπορούν να μην αποδεχθούν τον συμβιβασμό αλλά να επιλέξουν να προσέλθουν στο αρμόδιο ΠΕΔΙ προκειμένου να εκθέσουν ατομικά και για λογαριασμό τους τουλάχιστον τις παραπάνω επιφυλάξεις, αλλά και τυχόν σφάλματα στον υπολογισμό.

Η ΕΝΙ- ΕΟΠΥΥ

Από την πλευρά της, η ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ κατήγγηλε ότι το τελευταίο διάστημα οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό γιατροί, βιώνουν τον απόλυτο παραλογισμό στην εφαρμογή αιφνιδιαστικών αποφάσεων και τελεσιγράφων από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, χωρίς καμία επεξεργασία ή μελέτη του αντίκτυπου που έχουν σε ιατρούς και ασθενείς.

Πρόσθεσε ότι την Τετάρτη το πρωί, αιφνιδιαστικά, ανακοινώθηκε η υποχρέωση των ιατρών του εργαστηριακού τομέα για αποδοχή αναγκαστικού συμψηφισμού για το clawback με προθεσμία 3 ημερών και παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

Η ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ επισημαίνει ότι "πρόκειται για την επιβολή του clawback, δηλαδή της καταναγκαστικής είσπραξης του λογαριασμού για την περίθαλψη του Έλληνα ασφαλισμένου, από την τσέπη των ιατρών. Όταν ο κλειστός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ δεν φτάνει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες τους σε υπηρεσίες διάγνωσης και πρόληψης, το φέσι "φορτώνεται" στους ιατρούς. Δεν φτάνουν όλα τα καταναγκαστικά μέτρα, η ατέλειωτη στάση πληρωμών, οι υποκοστολογήσεις, οι εκπτώσεις, ο ΕΦΚΑ, η υπερφορολόγηση κλπ έρχεται και ο συμψηφισμός να εξανεμίσει ότι έχει απομείνει από την αξιοπρέπεια του Έλληνα ιατρού που επιλέγει να παραμείνει στην πατρίδα και να παλέψει σκληρά για την επιβίωσή του. 

Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ έχει επιδώσει ήδη εξώδικη διαμαρτυρία και ενημερώνει τα μέλη της ότι όσοι απορρίπτουν τον συμψηφισμό οφείλουν να καταθέσουν δήλωση εναντίωσης (προτείνει δείγμα που συνέταξε ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης) στην τοπική Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ.