Εξαιρετικά χαμηλό είναι ποσοστό υπερσυνταγογράφησης γιατρών όπως διαπίστωσε έλεγχος της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών για το Α’ εξάμηνο του 2015, από τον ΕΟΠΥΥ

Από συγκεκριμένο δείγμα 520 γιατρών με ενδείξεις, μόλις το 5% των γιατρών βρέθηκε να γράφει υπερβολικά πολλά φάρμακα στους ασθενείς, με αποτέλεσμα να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα συνταγογράφησης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχου της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών. Ο ίδιος έλεγχος, έδειξε υψηλή παραβατικότητα στο 18,4% των γιατρών που ελέγχθηκαν. 

Με τα αποτελέσματα αυτά, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών (ΙΣΠ) υπογράμμισε ότι αίρεται ο μύθος της μαζικής υπερσυνταγογράφησης, αποκαθιστώντας την υπόληψη και την τιμή των χιλιάδων γιατρών που υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας. 

Όπως τονίζει η πρόεδρος του ΙΣΠ κ. Άννα Μαστοράκου, με δεδομένο τον αριθμό αυτό, οι γιατροί που προχωρούν σε υπερσυνταγογραφήσεις βάσει του ελέγχου που έγινε, δεν ξεπερνούν το 1%. Σημειώνουμε ότι το σύνολο των γιατρών που συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ φθάνει τις 62.000 συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών, νοσοκομειακών, γιατρών ΠΕΔΥ, πιστοποιημένων, συμβεβλημένων κλπ. 

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που εκδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, τα αποτελέσματα του έλεγχου σε δείγμα 520 γιατρών, έδειξαν τα εξής:

Χωρίς παραβατικότητα βρέθηκαν 312 γιατροί, με χαμηλή παραβατικότητα 36, με μέτρια παραβατικότητα 78, με υψηλή παραβατικότητα 94.

Από το σύνολο των γιατρών, οι 96 κλήθηκαν να παρέχουν γραπτές εξηγήσεις για τη συνταγογράφηση που ακολούθησαν, ενώ σε 26 αφαιρέθηκε το δικαίωμα συνταγογράφησης για χρονικό διάστημα μέχρι 3 μήνες.

Στο σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, ο πρόεδρος Δημήτρης Κοντός επισημαίνει : «Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται σαφές ότι ο αριθμός των ιατρών στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή μέχρι 3 μήνες, είναι πολύ μικρός σε σχέση με το σύνολο των ιατρών που συνταγογραφούν για τις ανάγκες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο Οργανισμός τιμά το έργο των ιατρών – συνεργατών του και επιθυμεί την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία μαζί τους».

Ο ΙΣΠ υπενθύμισε την έντονη αντίδραση του Συλλόγου σε πρόσφατα δημοσιεύματα που υπονοούσαν μαζική υπερσυνταγογράφηση και σημείωσε ότι οι γιατροί παραμένουν στη διάθεση των ελεγκτικών Οργάνων του Οργανισμού για την ευόδωση της συνεργασίας σε θεσμικό και επιστημονικό επίπεδο.