Σοβαρούς κλυδωνισμούς στον ιδιωτικό τομέα υγείας, είτε πρόκειται για ιδιωτικές κλινικές, είτε για διαγνωστικά κέντρα, φέρνει η πρόσφατη απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού Υγείας Θάνου Δημόπουλου για την αλλαγή του μαθηματικού τύπου υπολογισμού των ποσών επιστροφής clawback στον ΕΟΠΥΥ για το 2014, που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Η απόφαση αυτή, καταργεί δύο καίριες προδιαγραφές για τον υπολογισμό και την απόδοση του clawback από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας (κλινικές και διαγνωστικά κέντρα).

Η πρώτη αφορά το κριτήριο της λεγόμενης "παραβατικότητας", δηλαδή τις περιπτώσεις υπερβάσεων από μη αποδεκτές χρεώσεις και η δεύτερη αφορά τον υπολογισμό του clawback επί των υποβληθέντων τιμολογίων, αντί των εκκαθαρισθέντων ύστερα από έλεγχο.

Οι δύο αυτές παράμετροι είχαν συμπεριληφθεί στην απόφαση Βορίδη το 2014, ύστερα από μελέτη και συνεργασία με τους δύο κλάδους (της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιδιωτικής υγείας), ώστε να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των υπερχρεώσεων και να εισάγονται και δικλείδες ασφαλείας για την εφαρμογή του μέτρου, μέσα από διαδικασίες που είχαν θεσπιστεί.

Τώρα, με την απόφαση αυτή, οι δύο αυτές προδιαγραφές εγκαταλείφθηκαν, με αποτέλεσμα οι ιδιωτικές κλινικές να μελετούν την προσβολή του μέτρου στη Δικαιοσύνη, πριν προλάβει κάν να εφαρμοστεί.

Συγκεκριμένα, η νέα απόφαση:
-  προβλέπει υπολογισμό του μεριδίου της κλινικής σε σχέση με τα υποβαλλόμενα τιμολόγια, έναντι των υποβολών τιμολογίων από τον κλάδο σε μηνιαία βάση, 
- ελέγχει την ποιότητα του νοσηλευτικού έργου ανάλογα με τις επανεισαγωγές, 
- τη βαρύτητα των περιστατικών που δέχεται ανάλογα με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια,
- το σύνολο των κλινών σε σχέση με τις κλίνες αυξημένης φροντίδας,
- την υποδομή και οργάνωση, ανάλογα με τις πιστοποιήσεις κατά JCI, TUV, Bureau Veritas, DQS, IQNER ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα.

Παράλληλα προβλέπει ποινές διπλάσιες των υπερχρεώσεων, ή των αναίτιων επανεισαγωγών και όταν οι παραβάσεις υπερβαίνουν το 10% των ποσών προς πληρωμή, τότε διακόπτεται η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για έξι μήνες.

Η ισχύς της απόφασης περιορίζεται στην αναδρομική εφαρμογή της για το 2014.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ.