Τροπολογία για την παύση των διοικητών των νοσοκομείων, χωρίς αποζημίωση, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής, μετά τις πολύμηνες πιέσεις στους διοικητές για παραίτηση πριν την λήξη της θητείας τους.

Η τροπολογία, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο περί του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, προβλέπει ότι "με αποφάσεις του υπουργού Υγείας είναι δυνατή οποτεδήποτε η διακοπή, λήξη θητείας ή παύση διοικητών ή αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων, αζημίως για το Δημόσιο", καθώς και ο ορισμός νέων διοικήσεων, σύμφωνα με το ν.4052/2012.
Σημειώνεται επίσης ότι στην απόφαση διακοπής, λήξης θητείας ή παύσης διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή νοσοκομείου, μπορεί να ενσωματώνεται και η απόφαση διορισμού του αντικαταστάτη τους. Η θητεία των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών ορίζεται διετής.

Νέες επιλογές επειγόντως...
Οι τοποθετήσεις νέων διοικητών θα γίνουν άμεσα με μια απλή υπουργική απόφαση και χωρίς αξιολόγηση, αφού με την τροπολογία καταργείται ταυτόχρονα και το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης, παραπέμποντας στην εντός διετίας θεσμοθέτηση νέου συστήματος επιλογής.
Στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, σημειώνεται πως η διετής αντί της τριετούς θητείας είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα ώστε τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν με σταθερό καθεστώς διοίκησης, ενώ ταυτόχρονα το υπουργείο θα μπορέσει να θεσμοθετήσει ένα αξιόπιστο, αξιοκρατικό και εφαρμόσιμο σύστημα αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων διοικητών.
Επισημαίνει μάλιστα ότι η σχετική επιτροπή αξιολόγησης που προβλεπόταν από την καταργούμενη νομοθεσία, ήταν καθαρά τυπική και δεν επιτέλεσε το έργο που της είχε ανατεθεί, αφού δεν προχώρησε σε πραγματική κρίση - αξιολόγηση των διοικητών.
Και γι΄ αυτό, "για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την κατάρτιση του νέου συστήματος αξιολόγησης και επιλογής, κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα ευέλικτης και αξιοκρατικής επιλογής διοικητών και των αναπληρωτών τους, με αποφάσεις του υπουργού