Το ΕΚΕΑ τονίζει ότι «το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι βαθύτερο και αρκετά πιο περίπλοκο.

Το αίμα έχει μικρή διάρκεια ζωής και τα περιστασιακά φαινόμενα μαζικής αιμοδοσίας (τα λεγόμενα blood drives), που μπορεί να προκαλέσει μία διαφήμιση, έχουν πολύ περιορισμένο αντίκτυπο, καθώς το αίμα αυτό σύντομα θα λήξει και τα αποθέματα θα τελειώσουν. Αντίθετα, αυτό που απαιτείται είναι μία σταθερή ροή αίματος και μία συνολικότερη στροφή του κόσμου προς τον εθελοντισμό».

Όπως υπογραμμίζει, η φετινή καμπάνια μιλάει απευθείας στην καρδιά των νέων, δηλαδή στο πιο δραστήριο κομμάτι της κοινωνίας, που ακόμh διαμορφώνει τις ιδέες και τις συνήθειές του.

«Στη λογική αυτή, και κάτω από τον διακριτικό τίτλο bloodyuseless, το ΕΚΕΑ δημιούργησε ένα, ακόμη, «χορταστικό σποτ», με στόχο την προώθηση και την ενίσχυση της συστηματικής αιμοδοσίας».