Είναι γνωστό ότι ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια και τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες του Δυτικού κόσμου. Στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης πάνω από το 10% του γυναικείου πληθυσμού θα παρουσιάσει τη νόσο και, μάλιστα, οι μισές από αυτές σε ηλικία νεότερη των 65.

Αυτό που, επίσης, είναι γεγονός, είναι η αλματώδης αύξηση των γνώσεών μας σχετικά με τη νόσο και η μεγάλη βελτίωση στην αντιμετώπισή της. Χάρη στις εξελίξεις της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας, σχεδόν το 85% των ασθενών θα επιβιώσει πέραν της δεκαετίας, ποσοστό αδιανόητο λίγες δεκαετίες πριν.

Είναι, επομένως, απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση των γιατρών, αλλά και όλων των επαγγελματιών υγείας, που ασχολούνται με τον καρκίνο του μαστού. Και εξίσου σημαντική είναι και η διαρκής επικοινωνία μεταξύ τους, από τη στιγμή, μάλιστα, που στη διάγνωση και στη θεραπεία εμπλέκονται επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ) προχωρά στη διοργάνωση του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου της. Σκοπός του είναι η ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και η διευκόλυνση της επικοινωνίας των γιατρών μεταξύ τους αλλά και με τους ασθενείς . 

Η θεματολογία περιλαμβάνει ολόκληρο το εύρος της διάγνωσης και της θεραπείας, από τη μελέτη των γονιδίων που προδιαθέτουν για τη νόσο, τα διαγνωστικά μέσα για την ανίχνευση του καρκίνου σε πρώιμα στάδια, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις της χειρουργικής του μαστού, την ακτινοβολία και τη συστηματική θεραπεία.

Θα συζητηθούν, επίσης, τα θεραπευτικά διλήμματα που θέτει το γονιδιακό προφίλ του όγκου στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, αλλά και οι βλάβες που ακροβατούν μεταξύ καλοήθειας και κακοήθειας. Βάρος θα δοθεί και στην ανάγκη προσαρμογής της θεραπείας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όγκου και της ασθενούς – δηλαδή στην εξατομίκευση της θεραπείας, όπως η προεγχειρητική συστηματική θεραπεία σε τριπλά αρνητικούς όγκους, η προεγχειρητική ορμονική θεραπεία σε ορμονοευαίσθητους καρκίνους και η διάρκεια της ορμονικής θεραπείας μετεγχειρητικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στα χειρουργικά θέματα, όπως η αλληλεπίδραση μετεγχειρητικής ακτινοβολίας και αποκατάστασης του μαστού, οι εξελίξεις στη χειρουργική της μασχάλης, η ογκοπλαστική χειρουργική, η μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος και θηλής, η χρήση των ADM κτλ.