"Φτερά" έκαναν 466 κωδικοί φαρμάκων από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΦ που προκύπτουν από τους καταλόγους γενικής ανατιμολόγησης των φαρμάκων.

Το συμπέρασμα προκύπτει, με αφορμή την ανακοίνωση από τον ΕΟΦ της έναρξης της διαδικασίας διαβούλευσης για την τελευταία, υποχρεωτική, μείωση των τιμών των φαρμάκων που έχει όριο το ένα ευρώστο πλαίσιο των μνημονιακών επιταγών της χώρας.

Ήδη, τα φάρμακα που πρόκειται να ανατιμολογηθούν ως το τέλος της χρονιάς, φθάνουν τα 7.920 ιδιοσκευάσματα, ενώ στο τέλος Μαΐου το σύνολο των σκευασμάτων που συμμετείχαν στη γενική ανατιμολόγηση, έφθαναν τα 8.385 ιδιοσκευάσματα.

Ο αριθμός των διαθέσιμων φαρμάκων φθίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της συνεχούς μείωσης των τιμών που τα καθιστούν πλέον ασύμφορα για τις παρασκευάστριες εταιρίες, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στην διακοπή της κυκλοφορίας τους.

Επί της πρότασης του ΕΟΦ για τη συγκεκριμένη γενική ανακοστολόγηση, η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων από τις φαρμακευτικές, λήγει σήμερα.

Παράλληλα όμως ξεκινά και διαβούλευση για τα φάρμακα εντός θετικής λίστας, για την οποία λήγει αύριο, η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων για τις αλλαγές που ενέκρινε κατ΄ αρχήν η Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγοραφούμενων Φαρμάκων, τόσο στη Θετική Λίστα, όσο και στη λίστα φαρμάκων του ν.3816/10.
Το θέμα της λίστας,  είναι ιδιαίτερα κρίσιμο τις τελευταίες ημέρες, καθώς κατ΄ αρχήν έχει επιβληθεί αναδρομικά το τέλος εισόδου 25% από την αρχή του έτους, ενώ παράλληλα, ιδίως για τα φάρμακα υψηλού κόστους (ν.3816/10), αναζητείται από το υπουργείο Υγείας λύση για την υπέρβαση που έχουν προκαλέσει στη φαρμακευτική δαπάνη.

Ανακοστολόγηση
Σε ότι αφορά την γενική ανακοστολόγηση, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:
α) συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 01-09-2017 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της ΕΕ,
β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών και 
γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.
δ) κοστολόγια
ε) επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται α) τα προϊόντα αίματος, β) τα εμβόλια και γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου.

Οι φαρμακευτικές πρέπει μέχρι σήμερα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις τους στην σχετική on line εφαρμογή, προκειμένου να γίνει διόρθωση πιθανών λαθών και να μπορέσουν επίσης να έχουν δια ζώσης διαβούλευση με τον ΕΟΦ προκειμένου να υποστηρίξουν τη θέση τους.
Το πρόγραμμα της διαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ μόλις καταρτιστεί.

Μετά και την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του Οργανισμού προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου Ανατιμολόγησης.

Επιτροπή Θετικού Καταλόγου 

Στο μεταξύ, μέχρι αύριο Τετάρτη 15 Νοεμβρίου μπορούν οι φαρμακευτικές να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους για το σχέδιο Θετικής Λίστας και λίστας του ν.3816/10 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: thetiki-lista@eof.gr, προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής.

Δείτε εδώ την πρόταση του ΕΟΦ για γενική ανατιμολόγηση, την πρόταση Θετικής Λίστας και την πρόταση για τα φάρμακα του ν.3816/10.