Φέτος το Σεμινάριο συνδιοργανώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κολποσκόπησης (EFC). Εκτός από την EFC και την Ελληνική Ακαδηµαϊκή Οµάδα Μελετών στην Παθολογία Τραχήλου (HeCPA Group), υποστηρίχθηκε και από τις Ελληνικές Εταιρείες Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου και Κλινικής Κυτταρολογίας, καθώς και τη Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης (BSCCP).

Στην πλειονότητα των χωρών - της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης - το screening στον τράχηλο της μήτρας βασίζεται στο τεστ Παπ. Θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη εξατομίκευσης εάν ποτέ το τεστ Παπ αντικατασταθεί από το HPV τεστ.

Γιατί η ανάγκη εξατομίκευσης είναι τόσο ζωτικής σημασίας, ειδικά στις νέες άτοκες γυναίκες, που αποτελούν και την πλειοψηφία των γυναικών που βρίσκονται με θετικό screening αποτέλεσμα;

Γιατί, όπως επεσήμανε ο καθηγητής μαιευτικής & γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και του HeCPA Group, Ε. Παρασκευαΐδης, το θετικό αποτέλεσμα, αφενός δεν ισοδυναμεί στην πραγματικότητα με σοβαρή παθολογία τραχήλου και αφετέρου η αντιμετώπιση -  χειρουργική θεραπεία πρέπει να γίνεται με εξαιρετική προσοχή λόγω των επιπτώσεων (προωρότητα), που μπορεί αυτή να έχει σε μελλοντικές κυήσεις.

"Δεδομένου ότι γνωρίζουμε σήμερα ότι από το σύνολο των γυναικών με υψηλού κινδύνου HPV στον τράχηλο ένα μόνον πολύ μικρό ποσοστό (0,2%) θα αναπτύξει, τελικά, καρκίνο τραχήλου της μήτρας, εάν δεν θεραπευθεί η αλλοίωση σε προκαρκινωματώδες στάδιο, είναι κρίσιμης σημασίας η εξατομίκευση. Η εξατομίκευση συνεπώς βοηθά να αναγνωρίζονται εκείνες οι περιπτώσεις, που μια υπάρχουσα αλλοίωση θα επιδεινωθεί, έτσι ώστε μόνο σε αυτές τις γυναίκες να εφαρμόζεται η θεραπευτική παρέμβαση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται ένας μεγάλος αριθμός άσκοπων επεμβάσεων και ανεπιθύμητων επιπτώσεων, που αυτές μπορεί να προκαλέσουν (άγχος, κόστος, μαιευτικές επιπλοκές)", επεσήμανε ο καθηγητής.

Στο πλαίσιο αυτό η εξατομίκευση και η διαλογή των περιπτώσεων, δηλαδή ποιες γυναίκες χρειάζονται θεραπεία, σε αντίθεση με αυτές που δεν χρειάζονται, μπορεί να γίνει τόσο με το life style, όσο, κυρίως, με το ίχνος της HPV λοίμωξης (εάν είναι ενεργοποιημένη ή όχι) και με την βαρύτητα του ίχνους (τύπος του HPV).

Φαίνεται, τόνισε επίσης ο κ. Ε.Παρασκευαίδης,  ότι στη διαχείριση των γυναικών με παθολογικό screening, το οποίο σήμερα είναι το τεστ Παπ ακόμα, έρχεται να μας βοηθήσει το APTIMA mRNA HPV Test. Με αυτό το τεστ εντοπίζονται, όχι μόνο ίχνη μίας HPV λοίμωξης, που μπορεί να αφορά το παρελθόν, αλλά μία HPV λοίμωξη, η οποία είναι ενεργός. Το τεστ αυτό, με άλλα λόγια, ανιχνεύει τους μηχανισμούς εκείνους που προάγουν την κυτταρική εξαλλαγή, άρα και την καρκινογένεση.

Συνεπώς, το Aptima μαζί με το τεστ Παπ, που έχει προηγηθεί, την κολποσκόπηση που ακολουθεί και το life style scoring σύστημα, κάτι το οποίο έχει πρωτοποριακά εξελιχθεί από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή, φαίνεται ότι είναι ο ιδανικός συνδυασμός για να καταστεί δυνατή η εξατομικευμένη διαχείριση, ιδίως στις νέες κοπέλες, στις οποίες είναι σημαντικό να αποφεύγονται με κάθε τρόπο επεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις εγκυμοσύνες τους.

Η εξατομικευμένη διαχείριση των γυναικών με παθολογία τραχήλου ήταν μία ιδέα του καθηγητή Ε. Παρασκευαίδη, πάνω στην οποία βασίστηκε ερευνητική ομάδα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και βοήθησε στην υλοποίησή της, αναπτύσσοντας ευφυή υπολογιστικά μοντέλα, τα οποία, συνδυάζοντας πλήθος δεδομένων, όπως αποτελέσματα τεστ Παπ (ThinPrep) και HPV Tests (Aptima  Test & HPV DNA Test), καθώς και δεδομένα σχετικά με τον τρόπο ζωής των γυναικών και το ιστορικό τους, είναι σε θέση σήμερα να βρουν με πολύ υψηλή ακρίβεια ποιες γυναίκες πραγματικά κινδυνεύουν.

Η ομάδα του HeCPA είναι η πρώτη που σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αναπτύξει τέτοιες τεχνολογίες. Ακολούθως και η Αμερικάνικη Εταιρεία Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης υιοθέτησε έναν από τους άξονες της παθολογίας τραχήλου και έτσι φαίνεται ότι για πρώτη φορά θα υπάρξουν στο θέμα της εξατομίκευσης κατευθυντήριες γραμμές ενιαίες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.