Άμεση αλλαγή του νέου αλγορίθμου με τον οποίο υπολογίζεται το clawback, και αντικατάστασή του από ένα σύστημα που έχει εφαρμοστεί επιτυχημένα σε άλλες χώρες, επιδιώκει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ).

Η Ένωση συγκαλεί αύριο έκτακτο διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο για να συζητηθούν "οι τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο, με την  στάση πληρωμών του ΕΟΠΥΥ, την νομική προσβολή της Υπουργικής Απόφασης για τον αναδρομικό αλγόριθμο δαπανών των κλινικών, την συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση για την νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, την εκδίκαση των ενστάσεων επί των πορισμάτων των ελεγκτικών εταιριών και τα αιτήματα που θα υποβληθούν στην νέα πολιτική ηγεσία".

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΙΚ κ. Γρηγόρη Σαραφιανό, οι ιδιωτικές κλινικές αναμένεται να καταλήξουν σε προσφυγή στη Δικαιοσύνη για το νέο αλγόριθμο, καθώς το μέτρο εφαρμόζεται αναδρομικά και μια τέτοια απόφαση μπορεί να ισχύσει μόνο με νόμο, που μάλιστα να έχει ψηφιστεί από αναθεωρητική Βουλή, όχι με μια απλή υπουργική απόφαση.

Παράλληλα, ο κ. Σαραφιανός σημειώνει πως το μέτρο είναι αδιαφανές. Επιχειρείται κατηγοριοποίηση των κλινικών με τύπους που δεν υπάρχουν πουθενά και όπως ο ίδιος καταγγέλλει, "εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα".

"Η αναδρομικότητα και η αδιαφάνεια, θα καταρριφθούν σε οποιοδήποτε δικαστήριο", επισημαίνει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως  "πράγματι, να υπάρξει κατηγοριοποίηση των κλινικών, αλλά με διάφανα κριτήρια και διαφορετικές απαιτήσεις προδιαγραφών. 
Οι ασθενείς και ο γιατρός είναι αυτοί που επιλέγουν σε κάθε επαρχιακή πόλη ποιόν εμπιστεύονται για την αποκατάσταση της υγείας. Το κράτος οφείλει να διασφαλίζει πως οι κλινικές λειτουργούν με ασφάλεια".

Η ίδια υπουργική απόφαση, δεν λαμβάνει υπόψιν της τις εκκαθαρίσεις που είχαν ξεκινήσει με τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες και δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Σαραφιανός υπογράμμισε ότι οι εκκαθαρίσεις, όπως και οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί, είναι θέμα ΕΟΠΥΥ που δεν έχει την οργάνωση να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, όπως δεν έγινε από το 2012.

Όμως αν δεν εκκαθαριστούν, όπως γινόταν παλιά από το ΙΚΑ, τα οφειλόμενα ποσά θα γίνουν ληξιπρόθεσμα και θα παραγραφούν, γεγονός που εξυπηρετεί τον ΕΟΠΥΥ, γιατί οι κλινικές δεν θα πληρωθούν.

Και αν ενταλματοποιηθούν οι πληρωμές, χωρίς την εκκαθάριση, το θέμα θα "σκαλώσει" στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Από την άλλη πλευρά, η ίδια απόφαση, σύμφωνα με τον κ. Σαραφιανό, κατηγοριοποιεί τις τιμές των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ), όταν το ζητούμενο είναι να ελεγχθούν οι λογαριασμοί.

Με την κατηγοριοποίηση όμως αυτή, (με βαθμό σπουδαιότητας της κάθε ιατρικής πράξης), αίρει τις επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, που γίνονται σε εξειδικευμένες κλινικές, όπως για παράδειγμα οι οφθαλμολογικές.