Σε εφαρμογή θέτει ο ΕΟΠΥΥ την εφαρμογή επιμέρους κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία, με το πρώτο βήμα να αφορά στην υλοποίηση του έργου «παροχή υπηρεσιών ανάλυσης συνταγογραφικών δεδομένων με σκοπό την πρόβλεψη-εφαρμογή ετήσιων προϋπολογισμών σε επίπεδο φαρμάκου-πάθησης». Στόχος είναι να «συμμαζευτούν» από το 2018 οι δαπάνες στις 6 πιο δαπανηρές για το οργανισμό κατηγορίες φαρμάκων, οι οποίες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 κόστισαν σε τιμές λιανικής 495 εκατ. ευρώ. Αναλογικά λοιπόν, σε ετήσια βάση, το συνολικό κόστος των 6 αυτών κατηγοριών, προσεγγίζει το 1 δις. ευρώ. 

Με βάση τα στοιχεία συνταγογράφησης του πρώτου εξαμήνου 2017 δαπανηρές κατηγορίες φαρμάκων (ATC4) ήταν οι παρακάτω:

Α) Υπολιπιδαιμικοί Παράγοντες (για τη χοληστερίνη) οι οποίοι σε τιμές λιανικής είχαν συνολικό κόστος 101,13 εκατ. ευρώ και συνταγογραφήθηκαν σε περίπου 1,5 εκατ. ασθενείς. 

Β) Ανοσοκατασταλτικά τα οποία αφορούν σε παθήσεις όπως ρευματοειδή και ψωριασική αρθρίτιδα, νόσους Crohn και ελκώδους κολίτιδας κ.α.,είχαν κόστος 95,5 εκατ. ευρώ  και αφορούσαν σε περίπου 25.000 ασθενείς. 

Γ) Αντιδιαβητικά φάρμακα και ινσουλίνες συνολικού κόστους 153,83 εκατ. ευρώ και τα οποία αφορούν σε πάνω από 700.000 ασθενείς

Δ) Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (γαστρικό έλκος) συνολικού κόστους 47,8 εκατ. ευρώ τα οποία συνταγογραφήθηκαν σε περίπου 1,3 εκατ. ασθενείς. 

Ε) Από του στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά συνολικού κόστους 42,2 εκατ. ευρώ για 127.400 ασθενείς

Στ) Αδρενεργικά, εισπνεόμενα τα οποία αφορούν στο άσθμα και τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και τα οποία συνταγογραφήθηκαν σε πάνω από 600.000 ασθενείς με συνολικό κόστος 54,4 εκατ. ευρώ. 

Στοιχεία
Σύμφωνα με τον οργανισμό σκοπός του έργου είναι η καταγραφή του προφίλ των ασθενών, η δημιουργία θεραπευτικά ισοδύναμων ομάδων και σύγκριση τους με το φαρμακοεπιδιημιολογικό προφίλ άλλων χωρών. Σημειώνεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, δύνανται να τίθενται ετήσιοι προϋπολογισμοί της φαρμακευτικής δαπάνης σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Μάλιστα η ρύθμιση αυτή μπορεί να εφαρμόζεται ειδικότερα σε περιπτώσεις εισαγωγής πολλών νέων φαρμάκων σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες.

Όπως επισημαίνει μάλιστα ο ΕΟΠΥΥ, η φαρμακευτική δαπάνη επηρεάζεται και από 3 ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι θα λαμβάνονται υπόψη:
α) προϊόντα που χάνουν το καθεστώς προστασίας (βιο-ομοειδή, γενόσημα),
β) νέα πρωτότυπα προϊόντα,
γ) τάση αναφορικά με τη γήρανση του πληθυσμού και αλλαγή στον επιπολασμό των παθήσεων.

Ο ΕΟΠΥΥ ανάλογα με τη θεραπευτική κατηγορία αναζητά τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου και να προσδιοριστεί το ύψος της δαπάνης για αποζημίωση των φαρμάκων στην κάθε κατηγορία.  Από κει και πέρα η όποια υπέρβαση θα μοιράζεται ως clawback, σε όσες εταιρείες διαθέτουν φάρμακα στις κατηγορίες αυτές. 

Α) Υπολιπιδαιμικοί Παράγοντες:
-Στοιχεία επιπολασμού υπερλιπιδαιμίας και επίπτωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
-Στοιχεία χρήσης των ανωτέρων κατηγοριών φαρμάκων σε ασθενείς με υπολιπιδαιμία με βάση τη βιβλιογραφία
-Θεραπευτικά ισοδύναμες στατίνες
-Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες
- Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση βιβλιογραφίαΕπειδή η υπηρεσία λόγω της έλλειψης προσωπικού αδυνατεί να προβεί σε ανάλυση των ανωτέρω κατηγοριών και κατόπιν προφορικής ενημέρωσης του Προέδρου παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ανάθεσης του κατωτέρω έργου.

Β) Ανοσοκατασταλτικά:
-Στοιχεία επιπολασμού ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ψωριασικής αρθρίτιδας, ψωρίασης κατά πλάκας, νόσου Crohn και ελκώδους κολίτιδας και επίπτωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
-Στοιχεία χρήσης των ανωτέρων κατηγοριών φαρμάκων σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, ψωρίαση κατά πλάκας, νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα με βάση τη βιβλιογραφία
-Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες
- Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση βιβλιογραφία
-Θεραπευτικά ισοδύναμα
-Βιο-ομοειδή που εισάγονται στην κατηγορία και μερίδια σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές

Γ) Αντιδιαβητικά φάρμακα και ισνουλίνες: 
-Στοιχεία επιπολασμού διαβήτη τύπου 1, διαβήτη τύπου2, διαβήτη κύησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
-Στοιχεία χρήσης των ανωτέρων κατηγοριών φαρμάκων σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, διαβήτη τύπου2, διαβήτη κύησης με βάση τη βιβλιογραφία
-Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες
-Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση τη βιβλιογραφία
-Θεραπευτικά ισοδύναμα
-Βιο-ομοειδή που εισάγονται στην κατηγορία και μερίδια σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές

Δ) Αναστολείς αντλίας πρωτονίων 
-Στοιχεία επιπολασμού γαστρικού έλκους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
-Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες
-Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση τη βιβλιογραφία
-Θεραπευτικά ισοδύναμα

Ε) Από του στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά: 
-Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες
-Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση τη βιβλιογραφία
-Θεραπευτικά ισοδύναμα

Στ) Αδρενεργικά, εισπνεόμενα:
-Στοιχεία επιπολασμού Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, Άσθματος τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
-Στοιχεία χρήσης των ανωτέρων κατηγοριών φαρμάκων σε ασθενείς με ΧΑΠ και άσθμα με βάση τη βιβλιογραφία
-Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες
-Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση τη βιβλιογραφία
-Θεραπευτικά ισοδύναμα

Συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ τονίζει ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού αδυνατεί να προβεί σε ανάλυση των ανωτέρω κατηγοριών και για το λόγο αυτό ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Σωτ. Μπερσίμης αποφάσισε την έγκριση πίστωσης 20.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου μέσα στο 2018 και την ανάθεση του εν λόγω έργου στον καθηγητή Δημοσθένη Παναγιωτάκο, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών.