Μετά τα επιτυχή αποτελέσματα της glargine των 300 ml, η οποία, όπως διαπίστωσαν οι ειδικοί, προσφέρει σταθερή μείωση του σακχάρου και μικρότερο κίνδυνο υπογλυκαιμιών, η εταιρία Sanofi επανέρχεται σήμερα με έναν νέο συνδυασμόν ο οποίος μπορεί, πλέον, να αποτελεί τη θεραπευτική αγωγή για το 50% των ασθενών με διαβήτη τύπου 2Πρόκειται για τον έτοιμο συνδυασμό της ινσουλίνης glargineU100 και της λιξισενατίδης, που έδειξε μεγαλύτερη μείωση του μέσου όρου  γλυκόζης στο αίμα (HbA1c), σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο ινσουλίνης glargine. Ο εν λόγω συνδυασμός σταθερής αναλογίας, εμφάνισε προφίλ ασφάλειας αντίστοιχο αυτού της ινσουλίνης glargineU100 και της λιξισενατίδης.

Η μελέτη, με την ονομασία LixiLan-L, συμπεριέλαβε 736 ασθενείς, των οποίων ο διαβήτης τύπου 2 δεν ελεγχόταν επαρκώς μόνο με τη βασική ινσουλίνη ή με τον συνδυασμό με έναν ή δύο από του στόματος αντι-διαβητικούς παράγοντες. Διήρκεσε περίπου 30 εβδομάδες και τα αποτελέσματά της ήταν επιτυχή. Σύμφωνα με τον Executive Director, International Diabetes Center, Park Nicollet, Minneapolis, Minn., U.S, Richard M Bergenstal, το αποτέλεσμα της μελέτης δείχνει ότι ο έτοιμος συνδυασμός ινσουλίνης glargineU100 και λιξισενατίδης μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς που δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν τον γλυκαιμικό τους στόχο, παρά τη θεραπεία τους με βασική ινσουλίνη.

Η κατάθεση στις ρυθμιστικές αρχές έχει προγραμματιστεί για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 στις ΗΠΑ και για το πρώτο τρίμηνο του 2016 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα πλήρη αποτελέσματα των μελετών θα ανακοινωθούν σε προσεχή επιστημονική συνάντηση.