Περισσότερα από 1.700 -1.800 σκευάσματα ή περίπου το 25% των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά αυτή τη στιγμή, είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα φθηνότερα της Ευρώπης.

Η διαπίστωση αυτή, σημαίνει ότι δεν πληρούν το κριτήριο της ελάχιστης τιμής του μέσου όρου των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης αν πρόκειται για πρωτότυπα με προστασία πατέντας ή του 65% της παραπάνω τιμής, αν πρόκειται για γενόσημα.

Ήδη από το 2004, το ΣτΕ έχει κρίνει αντισυνταγματική -κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος- την εφαρμογή της χαμηλότερης τιμής της Ευρώπης για την τιμολόγηση φαρμάκων στη χώρα μας, με αποτέλεσμα ένα τέτοιο ενδεχόμενο να θεωρείται παράνομο, πόσο μάλλον στην περίπτωση που οι τιμές πέφτουν και χαμηλότερα από το όριο αυτό.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η παραπάνω κατάσταση, εκτέθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας στους Θεσμούς, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον επικεφαλής του τεχνικού κλιμακίου για την Υγεία Giuseppe Carone, στο πλαίσιο της συζήτησης για την τιμολόγηση των φαρμάκων.

Συγκεκριμένα, η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε σοβαρές  επιφυλάξεις σχετικά με την νομιμότητα εφαρμογής των διατάξεων τιμολόγησης φαρμάκων τις οποίες επιβάλουν οι Θεσμοί. Μάλιστα, έθεσαν υπόψη στα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) του 2004 που κρίνει αντισυνταγματική την εφαρμογή της χαμηλότερης τιμής στην Ευρώπη ως τιμή για τα φάρμακα στην Ελλάδα. Έτσι, ζήτησαν να μπορέσουν να ευθυγραμμίσουν τις τιμές αυτών των προϊόντων τουλάχιστον με την χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη ώστε να μην συνεχίζει η Πολιτεία να εφαρμόζει διατάξεις  που έχουν κριθεί οριστικά ως αντισυνταγματικές.

Μόνο που από την Ομάδα Carone, αυτό που εισέπραξαν ήταν μια αρνητική απάντηση, η οποία στην ουσία οδηγεί την Κυβέρνηση να ακολουθήσει έκνομη συμπεριφορά κατά την άσκηση της φαρμακευτικής της πολιτικής.

Μάλιστα, επέβαλαν την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων και σε γενόσημα προϊόντα, τα οποία δεν θα έπρεπε να ανατιμολογηθούν λόγω του ότι η τιμή τους είναι ήδη χαμηλότερη από το 65% της χαμηλότερης τιμής  στην ΕΕ. Και τελικά, απαίτησαν  να υπάρξει και περαιτέρω μείωση σε αυτές τις ήδη αντισυνταγματικές τιμές κατά τουλάχιστον 10%...

Κύκλοι της αγοράς θεωρούν ύποπτη τη εμμονή αυτή των θεσμών γιατί, όπως υποστηρίζουν, δεν  δικαιολογείται από την «ανάγκη εξοικονόμησης  δημοσιονομικών πόρων». Και αυτό, όταν η ελληνική πλευρά είχε τεκμηριώσει ότι η νόμιμη ανατιμολόγηση των γενοσήμων θα είχε αμελητέο δημοσιονομικό κόστος. 

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους,  γεννάται η υπόνοια ότι ο πραγματικός στόχος των παρεμβάσεων  του τεχνικού κλιμακίου των Θεσμών μπορεί να είναι η εξώθηση των ελληνικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων σε αφανισμό, μέσω ενός εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου τιμών.